Torma koolis avati C. R. Jakobsoni tuba

Möödunud laupäeval tähistas C. R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli pere Jakobsoni 170. sünniaastapäeva ning tema auks avati koolimajas tuba.

Möödunud sügisel renoveeritud Torma koolihoones avati laupäeval C. R. Jakobsoni tuba, kus näha kokkuvõtted ja ülevaated Jakobsoni tegemistest Tormas ja Kurgjal. Raha Jakobsoni toa avamiseks saadi kohaliku omaalgatuse programmist ning osa lisati ka kooli eelarvest. Toa loomise eestvedajaks on MTÜ Ajast aega ning kooli õpetaja Anne Schasmin, kes korrastas toa tarvis stendid ning on ruumi hooldaja ja giid.

Torma kooli huvi- ja projektijuht Lea Pendis rääkis, et tasapisi püütakse koolimaja nime vääriliselt kujundada, et lisaks sildile  uksel oleks ka majas märgata, kelle nime kool kannab. 2007. aastal kingiti koolile Jakobsoni puidust bareljeef, kaks aastat hiljem maalis Kaire Nurk praeguse Jakobsoni toa vastas asuvale seinale vaate Torma ringtallist ning ohvrimännist, millel mõlemal on Jakobsoni Tormas elatud aastatega otsene seos. Nüüdsest on avatud ka tuba, kus võimalik tutvuda suurmehe kunagise eluolu ja tegemistega. Kõik selleks, et näidata õpilastele ja ka külalistele, kelle vaimus hariduse andmine Torma koolis käib.

Kooli direktor Toomas Aavasalu esines laupäeval ettekandega “Kas Torma kool õigustab Carl Robert Jakobsoni nime?”. Direktor selgitas muu hulgas, et saksa keele säilitamine Torma kooli õppekavas on otseselt Jakobsoni pärandi hoidmine. Ta avaldas heameelt selle üle, et igal aastal on hulgaliselt kiituskirjaga lõpetajaid, et kõrgeid kohti tuuakse maakondlikelt aineolümpiaadidelt ning et õpilased osalevad Noorkotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni töös.

“Tänasel sünnipäeval võime Carl Robert Jakobsonile öelda üht, kui ta juhtumisi jälgib meie tegevust siin majas: oleme püüdnud olla selle suure nime väärilised!” rõhutas direktor.

Esialgu näeb Jakobsoni tuba vaid Torma koolipere, kui Lea Pendis lubas, et tulevikus on plaanis avada tuba ka läbisõitvatele turistidele. “Jakobsoni 175. sünniaastapäevaks tahame korda teha kõik Jakobsonidega seotud paigad Tormas,” kinnitas Pendis.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus