Torma koolile toovad kuulsust tublid õpilased

Tänavu 325. tööaastat alustav Torma kool läheb juubelile vastu teadmisega, et kõikide ainete õpetajad on olemas ning koolmeistrid täiendavad end hoolega. Õpilasi kipub küll natuke vähemaks jääma nagu igal pool mujalgi, kuid lapsed rõõmustavad heade tulemustega nii vanemaid kui ka õpetajaid.

Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli õppealajuhataja Endla Viesemann võib uut õppeaastat alustada teadmisega, et viimane lend oli kooli üks üle hulga aja edukamaid – nimelt võeti kuus lõpetajat õppima Nõo Reaalgümnaasiumi, üks Tartusse Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja üks Jaan Poska Gümnaasiumi. Millise gümnaasiumi kasuks keegi otsustab, selgub lõplikult 1. septembriks. Need õpilased on koolile varemgi rõõmu valmistanud.

See oli erakordselt tugev klass. Margit Raud saavutas maakonna ajalooolümpiaadil esikoha.  Ako Tõnissoo lõpetas ühe õppeaasta jooksul nii kuuenda kui ka seitsmenda klassi kursuse. Kaheksandas klassis oli tal veel üks “neli” tunnistusel, aga tänavu lõpetas ta 9. klassi kiitusega, tema tunnistusel olid kõik “viied”, ka eksamid sooritas ta “viitele”.

Andri Väits on kolm aastat järjest võitnud maakonna geograafiaolümpiaadi, tänavu jagas ta ka ajaloos teist ja kolmandat kohta. Tema sooritas samuti kõik lõpueksamid “viitele”.

Kalle Klaos on väga lahtise matemaatilise mõtlemisega poiss, ta oli ülemöödunud õppeaastal üleriigilisel matemaatika-alasel känguru-võistlusel teine, möödunud aastal saavutas ta 10. või 11. koha. Sellel võistlusel osaleb üle kolme tuhande õpilase. Tänavu saavutas Kalle maakonna matemaatikaolümpiaadil kolmanda koha.

Jaak Raud ja eelpool nimetatud õpilased olid võistkonnas, kui klass oli pranglimises pidevalt maakonnas esimeste hulgas, vabariigis on jagatud teist-kolmandat kohta.  Danno Nool, Mariliis Lindsalu, Sten Saia, Ats Hanst olid ka väga tublid – lõpetasid kooli neljade – viitega. Enamik poisse kuulus ka korvpallivõistkonda, kes tõid Tormasse vabariigi põhikoolide võistluselt esikoha. 

Kuhu Torma õpilased gümnaasiumi lähevad? Kas  Mustveesse või hoopis Jõgevale? Või kipuvad Tartusse?

Kevadistest lõpetajatest läks kolm veel Lähte gümnaasiumi. Lähte kool on viimasel ajal väga tubli olnud, neil on õpilaskodu, lapsed saavad korralikult süüa, väga palju on erinevaid huvitegevusi. Meie õpilastele on see meeltmööda. Samuti minnakse ka Mustveesse ja Jõgevale. Tänavu astus Jakobsoni kõnevõistluse võitnud neiu Malle-Mari Läänesaar Tartu kunstikooli. 

Kool üksi ei suuda midagi, kui pole õpilaste hulgas huvilisi ega lastel ka nende vanemate toetust.

Õpetajad on teinud nendega väga head tööd, nad on olnud head õppurid. Ka lapsevanematega on olnud hea koostöö, nad on kooli üritustel alati kaasa löönud. See on kolmepoolne koostöö, teisiti tulemusi ei saavuta. Sellel kevadel kooli lõpetanud 9. klassis oli õppimine popp. 

Kuidas teistel läks?

Meil oli koolis kevadel 138 õpilast, kõik nad lõpetasid klassi, keegi ei jäänud teiseks aastaks. Aga oma klassi lõpetasid kõik õpilased seetõttu, et on võimalik rakendada tugimeetmeid  õppimise toetamisel. Me oleme väga palju nõrgemaid õpilasi aidanud ja tulemus on tunda. Täiendavat õppetööd tegi meil tänavu suvel vaid üks õpilane. See tähendab, et mida rohkem on võimalik lapsele tähelepanu pöörata, seda paremini asjad lähevad. Meil on olnud pikki jutuajamisi, lapsed annavad lubadusi, mida nad enamasti ka täidavad.

Kevadel andsime välja 21 kiituskirja, nelja-viielisi oli kokku 48, seega 69 õpilasel 138st oli kõik korras. Väljalangejaid meil samuti polnud. Käesoleval õppeaastal hakkame tegelema nende õpilastega, kelle tunnistustel on vaid üks “kolm”, neid on kümmekond või rohkem. 

Tänavu soovib Torma kool taastada puhkpilliõppe. Appi on lubanud tulla Torma puhkpilliorkestri dirigent Peep Lõhmus.

Puhkpilliõpe tuleb. Kuidas täpselt, sellest on praegu veel vara rääkida. Lapsed ja lapsevanemad on sellest väga huvitatud.

Kui palju õpilasi muusikakoolides õpib?

Mõned ikka käivad, enamasti küll Jõgeval, aga on ka Mustvees käidud. Ka tänavu on üks esimeses klassis õppima hakkav koolijüts juba muusikakooli sisse saanud. Õpetajad on olnud väga mõistvad, me proovime tunniplaani tehes nende lastega arvestada. 

Kuidas teil õpetajatega lood on? Kedagi juurde pole vaja?

Meil on kõikide ainete õpetajad olemas, me saame hakkama. 

Teil on väga püsiv kaader, kes tuleb, see ka paigale jääb.

Jah, on küll nii. Leidsime arengukava koostades, et meile on kõige parem, kui kunagised lõpetajad tulevad siia kooli tagasi. Praegu töötab siin meie kooli vilistlane, noor loodusainete õpetaja Kädi Koppel. Ta on väga tubli ning veebipõhisel üleriigilisel keemiaolümpiaadil saavutasid meie lapsed möödunud õppeaastal viienda koha. Õpetaja Koppelil on õpilastega väga hea kontakt, ta on õpihimuline noor inimene.

Teine meie lõpetaja töötab koolis veel – kunstiõpetuse õpetaja Reet Neimann. Tema annab ka matemaatikat ning on klassiõpetaja. Teist õppeaastat töötab asendusõpetajana kooli vilistlane Janika Läänesaar. 

Mitme õpilasega tuleb Torma koolis tänavu esimene klass?

Praegu on kirjas 20 last. Aga septembri algul võib muutusi tulla. 

Kas Tormas on esimene koolipäev 1. või hoopis 3. septembril?

Meil on traditsiooniks saanud koolitööd alati 1. septembril alustada. Nii ka tänavu.

Kooli 325. aastapäeva eel näitavad kõik andmed, et meil on praegu koolis üle aegade parim seis.

Ilusat ja turvalist kooliaastat kõikidele koolijütsidele, õpetajatele, kooli töötajatele  ja lapsevanematele!

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus