Torma koolilapsed saavad turvalisemalt kooli

Tormas sai valmis jalgtee pikendus Torma rahvamajast koolini ning sealt edasi vallamajani, nüüd on koolilastel turvalisem koolitee.


Torma abivallavanem Tõnu Uuna ütles, et jalgtee oli kavandatud juba mitu aastat tagasi vallavalitsuse soovil ja riigi rahaga. “See oli vajalik liiklusohutuse tagamiseks nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele, sealhulgas koolibussile kooli, vallamaja, rahvamaja ja raamatukogu juures liiklemiseks. Projektiga hakkas tegelema maanteeamet. Kolm-neli aastat tagasi aga sooviti lisaks riigi rahale olulist vallapoolset finantseeringut projekti elluviimiseks. Seda raha ei olnud vald eelarvesse kavandanud. Teatasime, et meil puudub eelarves selle ehituse jaoks raha ning maanteeamet lükkas projekti kõrvale.”

Varem Torma aleviku keskusest kuni rahvamajani valmisehitatud kergliiklustee pikenduse ehitamise kava oli vallal juba paar viimast aastast. “Praegusel kujul sai teelõik valmis käesoleva aasta augustis. Jalgtee ehitusega sai lahendatud jalakäijate ohutu liiklemine rahvamaja juurest kooli sissekäiguni. Samuti ka koolibussilt tulijate ja sinna minejate liiklemine. Uus jalgtee sai ka valgustuse. Valgustuse maksumus ei olnud võrreldes jalgtee ehituse maksumusega väga kaalumist nõudev kulutus. Kogu ehitus maksti kinni valla eelarvest,” lisas abivallavanem.

Tänavavalgustuse ligikaudu 1,3 kilomeetri pikkune lõik Torma aleviku Lasteaia tänavast rahvamajani ehitati möödunud aasta sügisel ja valmis jõuludeks. Ka see sai tehtud valla rahaga ja ilma igasuguse toetuseta.

 HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus