Torma kiriku Walcker-orel 110

“Torma kirikus oli 3. augustil uue oreli õnnistamine, mis Saksamaal Walckeri wabrikus walmistatud. Pärast Jumalateenistust oli oreli heaks waimulik kontsert tuttawa muusikakunstniku herra Sprenk-Läte poolt, kes oreli peal mitu muusika tükki ette kandis, mis nii hästi mängija osawusest kui ka oreli tublidusest tunnistust andsiwad. Kontserdist wõtsiwad tegelikult ka kihelkonna segakoor, Laius-Tähkwere muusikakoor ja kohaliku õpetaja proua osa. Rahwast oli kontserdil wäga rohkeste…” vahendas 27. augustil 1903 oma lugejatele uudist Ristirahwa Pühhapäewaleht.

Uue oreli hankimiseks oli Torma kogudus juba 1900. aastal pöördunud Lõuna-Saksamaal Ludwigsburgis tegutseva tuntud saksa oreliehitusfirma E. F. Walcker & Cie poole ning 1902. aasta veebruaris tellitigi vastava kirjaga Walckeri firmalt Torma kirikusse kahe manuaali, pedaali ja 19 heliseva registriga uus orel, mille maksumuseks pidi kujunema 4288 rubla. Nimetatud summa kohustus kogudus orelifirmale tasuma kolmes jaos: 1500 rubla tellimisel, 1800 rubla oreli üleandmisel ja ülejäänu aasta jooksul pärast oreli valmimist. Tellimisleping allkirjastati teadaolevalt 21. juulil 1902.

Rongiga Jõgevale

Üheksateistkümnesse kasti pakitud orel saadeti Lübeckist Tallinna poole teele 11. juulil 1903. Kogudusel paluti hoolt kanda, et saadetis Jõgeva jaama jõudes kohe vastu võetaks ja teadlike voorimeeste poolt Tormasse toimetataks. Samuti paluti oreli saabumisest teavitada telegraafi teel Walckeri firma esindajat J. Matezkit Peterburis, et viimane teaks koos oma meeskonnaga tulla Tormasse orelit üles seadma. 3. augustil 1903 toimuski oreli sissepühitsemine.

Torma kiriku orel erineb siiski pisut veebruaris 1902 koostatud tellimiskirjas kirjeldatust. Nõnda on pneumaatilise traktuuri, kahe manuaali ja pedaaliga orelil mitte 19, vaid 18 registrit (sh üks laenregister), Walze, Schweller, Tutti ja koplid. Oreli maksumuseks kujunes 3752 rubla, millele lisandusid veel  pilli transportimise ja orelikoori ümberehitamise kulud. Kogu vajalik summa, ligi 4000 rubla, saadi kokku annetustest.

Eberhard Friedrich Walckeri poolt 1821. aastal Ludwigsburgis asutatud orelitöökoda oli 19. sajandil üks olulisem ja nimekam oreliehitusfirma Sakamaal. Firma tegutseb tänapäevalgi ja on tuntud kogu maailmas. Walckeri firma on ehitanud ka Eesti suurimad orelid, mis asuvad Tallinnas Kaarli ja Oleviste kirikus.

Töökorras tänini

Torma Walcker-orel on vaatamata sellele, et see on juba 110 aastat siinset kogudust teeninud, praegugi töökorras, pakkudes igale oskajale organistile suurt musitseerimisrõõmu ja kuulajale naudingut. Oreli õnnestunud dispositsioon ehk registrite valik annab võimaluse mängida õrnast pianissimost kirikuruumi täitva fortissimoni. Pillil on võimalik suurepäraselt saata koguduselaulu ja liturgiat ning esitada kontsertpalu. Läbi sajandi on orelil kogudust teeninud Gustav Kommusaar, Hugo Kirdelaht, Hildegard Linno, Liina Tuulik, Kersti Matson, Merle Nisu jt. Praegu  täidavad orelimängija ülesandeid Riina Trankmann ja Paul Kukk.

Ehkki oreli sissepühitsemine toimus 110 aastat tagasi 3. augustil vana kalendri järgi ehk siis uue kalendri järgi kaks nädalat hiljem, leiab Torma kirikus oreli 110. sünnipäevale pühendatud kontsert nüüdki aset just 3. augustil. Ülehomme kell 20 algaval kontserdil esineb Iisraelis elav suurepärane organist Alexander Gorin, kes esitab Felix Mendelssohn-Bartholdi ja Johann Sebastian Bachi teosed.

Alexander Gorin on sündinud 1955. a Nõukogude Liidus. 1980. a lõpetas ta Aserbaidžaani Muusikaakadeemia klaveri ja oreli erialal ning töötas 1982-1990 orelisolistina Krasnojarski filharmoonia orkestris ja 1983-1990 muusikaõpetajana ja kammeransambli juhatajana Krasnojarski Kunstiinstituudis. Kontsertreisid viisid teda paljudesse paikadesse endises Nõukogude Liidus.

1990. a emigreerus Alexander Gorin Iisraeli. 1991.aastast töötab ta oreliõppejõuna Rubini nimelises Muusikaakadeemias Tel Avivis ja Buchmann-Mehta Muusikakoolis. 1992. aastast on ta osa võtnud Jeruusalemma Iisraeli Muusika Festivalidest ja esinenud Püha Johannese kirikus Ein Keremis. Professor Alexander Gorin on aktiivne kontsertorganist. Sageli osaleb ta Iisraeli filharmoonia orkestri ja Tel Avivi sümfooniaorkestri kontserdiprojektides.

Ülehomne Alexander Gorini kontsert saab Torma kirikus teoks XXVII Tallinna Rahvusvahelise Orelifestivali “Meistrid ja noored talendid” raames ja see on pühendatud Torma kiriku oreli 110. aastapäevale. Oreli tähtpäevale on pühendatud ka 10. augustil kell 15 Torma kirikus toimuv kontsert, kus saab kuulata itaalia organisti Eduardo Narbonat ja eesti tšellisti Anniki Arumäed.

AARO TETSMANN,

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia oreli- ja kirikumuusika õppejõud

 

blog comments powered by Disqus