Torma A ja O kaupluse saatus on tänini lahtine

Algselt enne jaanipäeva oma uksed avama pidanud uus Torma A ja O kauplus on senini suletud, sest erimeelsused Jõgeva Majandusühistu (JMÜ) ning Torma vallavalitsuse vahel pole veel lahendust leidnud.

Kahe institutsiooni omavahelisel “maadejagamisel” jäävad ennekõike kaotajaks hoopis kohalikud elanikud. Kellel paremad võimalused, saab endale toidukraami ostmas käia Mustvees, Jõgeval või kusagil kaugemalgi, kuid siiski pole kõigil taolist võimalust ringi sõitmiseks. Päris ilma poeta Torma elanikud pole, kuid praegu töötava pisikese kaupluse kaubavalik enamikku kohalikke elanikke siiski ei rahulda.

Kohalikud on hämmeldunud ja nördinud: “Ehitati uhke poehoone valmis, kuid meie süüa osta ikka ei saa. Milles asi? Kaua võib?” 

Majandusühistu võtab appi juristid

JMÜ juhatuse esimees Toomas Vahur selgitas, et nemad olid valmis vastselt ehitatud kauplusehoone uksed avama juba enne jaanipäeva, kuid vald selleks neile siis kasutusluba ei andnud. Torma poest viidi seejärel kaup uuesti minema ning töötajad saadeti sundpuhkusele. Vallavalitsuselt pole rahuldavat vastust saabunud tänini.

“Minu andmetel on neil otsuse tegemiseks aega veel nädalajagu,” lisas Toomas Vahur. Nimelt on vallavalitsusel dokumentide esitamisest aega kakskümmend päeva otsuse tegemiseks. “Juhul, kui me positiivset vastust ei saa, siis ootab Torma poe töötajaid ees koondamine ning edaspidi hakkavad olukorda lahendama juristid ja jahvatama kohtuveskid,” selgitas Toomas Vahur.

JMÜ juhatuse esimees lisas, et praeguseks on temal ja kogu majandusühistu juhtkonnal olukord juba kopsu sedavõrd üle maksa visanud, et enda pead nad ei jõua enam vaevata ning otsustasid sel puhul palgata juristid, kes asja edasi lahendaks.

“See tähendab, et mingil ajal panevad meie palgatud juristid kokku ka mingid kahjunõuded, mis esitatakse tõenäoliselt Torma vallavalitsusele,” sõnas Vahur ning lisas, et ta nimetaks seda vallavalitsust pigem Torma põllumajandusettevõtte kommunaalosakonnaks kui omavalitsuseks. 

Vallavalitsusele pole vajalikke dokumente esitatud

Torma vallavanem Riina Kull selgitas, et momendil on poe kasutusluba menetlemisel ja sellega tegeleb vallavalitsuse ehitusspetsialist Jüri Koger.

“Nad lendasid meile selle kasutusloa taotlemisega üsna julmalt peale. Üks päev toodi taotluspaberid valda ja taheti kohe poe avamiseks nõusolekut saada. Nii need asjad siiski ei käi,” meenutas Torma vallavanem ning lisas, et menetlusdokumentide vastuse tähtajani on veel veidi aega ja selle aja jooksul peaks ka otsus selguma.

Vallavalitsuse ehitusspetsialist Jüri Koger on mees, kes tegeleb otseselt Torma A ja O kaupluse kasutusloa menetlemisega.

“Selle loa väljaandmisel olid mõningad kitsaskohad, mis lubati likvideerida,” selgitas Koger, kes üleeile olevat ka JMÜ esindajatega antud küsimuses konsulteerinud.

Probleem seisnes selles, et Torma aleviku peatänav jookseb otsapidi kaupluse maadele sisse. Selleks, et asi oleks korrektne, tuleks kauplusel anda see maatükk avalikku kasutusse või teha detailplaneering ümber. Selleks, et akt saaks tehtud, tuleb majandusühistul esitada ka maajagamise suhtes vastavad dokumendid. Senini pole neid Jüri Kogeri sõnul vallavalitsusse toodud. “Ma väga loodan, et saame selle probleemi kiiremas korras klaaritud,” märkis Koger.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus