Töötute arv kasvab

Peaaegu aasta tagasi analüüsis Naiskogu KENA naiste olukorda tööturul ja tõi välja mitmed kitsaskohad, mis piiravad  naiste konkurentsivõimet tööturul.

iii

Tänasel päeval saame rääkida  globaliseerunud probleemideahelast, mis on seotud töötuse kiire kasvuga ja puudutab mitte ainult naisi, vaid kogu töövõimelist Eesti elanikkonda. Töötusest saame rääkida kui tagajärjest, mis on seotud protsessidega ühiskonnas. Majandusprognoosid olid optimistlikud, kuid need ei osutunud reaalseteks. Majandus jahenes,  seda võib nimetada kriisiks. Sellega kaasnesid ja kaasnevad koondamised, investeeringute pidurdumine, ettevõtluse seiskumine, ekspordi vähenemine, inflatsioon jne.

See toob kaasa sotsiaalse stressi (hirmu tuleviku  ees), rassiviha, kadeduse, kuritegevuse. Teatud paralleele tänase situatsiooniga saab tõmmata 1930. aastate majanduskriisiga. Loodetavasti oleme täna targemad. Töötutele supi jagamise teemal võib küll nalja heita, kuid me kõik oleme Eesti kodanikud ja loodame, et olukord riigis selliseks ei lähe. Ka majandussurutise olukorras peab riigi tähelepanu olema koondatud oma nõrgematele. Passiivsuse asemel  saab iga kodanikeühendus, organisatsioon ja üksik kodanik midagi  ära teha.

Reaalne olukord  tööturul täna on järgmine. Statistikanumbrid pärinevad  TTA kodulehekülgedelt.

Ajavahemikul käesoleva aasta 2.-20. jaanuarini registreeriti TTA Ida-Virumaa osakonnas 1036 esmast töötut. Registreeritud vabade töökohtade arv antud regioonis oli 15. 

Võrreldes 2007. aasta andmeid möödunud aastaga, on töötute arv kõikjal kasvanud. Pärnumaal oli seisuga 31.12.07 registreeritud 702 töötut, aasta hiljem oli see arv 1861. Kui me mõni aeg tagasi rääkisime, et Tartumaal on töötuid vähe, siis nüüd kasvavad numbrid jõudsasti. Töötuse suurt kasvu on täheldatud veel Harjumaal, Tallinnas, Raplamaal, Lääne- Virumaal,   Võrumaal jne. Kõige vähem on tööta inimesi Hiiumaal ja Saaremaal. See oli aasta 2008, kui meil väidetavalt polnud majanduse jahenemist karta.

31. jaanuaril toimub Tartu Ülikooli raamatukogus  KE Naiskogu ettevõtmisel konverents “Töötus kasvab”.  Konverentsi eesmärk on tutvustada sihtgruppidele (registreeritud töötud, koondamisohus olevad isikud, koondatud, registreerimata töötud, pikaajalised töötud jne) reaalset olukorda, viia neid kurssi tööturuteenustega, vastu võetud uue TLS-ga, tööturule sisenemisega, tööturu globaliseerumisega, Euroopa Sotsiaalfondide abiga, võrdsete võimalustega tööturul.

Konverentsi tulemuseks võiks kujuneda ettepanekute ja meetmete kogum töötuse leevendamiseks Eesti ühiskonnas. Oodatud on kõik abivajajad ja inimesed, keda Eesti tööturu reaalne olukord huvitab!

iii

ANNELI KÖÖBA-ORLOV, KENA president

blog comments powered by Disqus