Töötuskindlustushüvitise maksimumsuurus tõusis 2120 krooni võrra

2006. aastal oli maksimumhüvitise määr 9764 krooni, 2005. aastal 8704 krooni, 2004. aastal 8045 krooni ja 2003. aastal 6563 krooni kuus, teatas töötukassa avalike suhete juht. Maksimaalne töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Sellel aastal on see 295 krooni ja 01 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal tasutud töötuskindlustusmaksete alusel. Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu 12 kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne töötuks jäämist. Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir, milleks on vastavalt 50% ja 40% kolmekordsest Eesti keskmisest ühe kalendripäeva töötasust eelmisel kalendriaastal. Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli 2007. aastal 663 299 inimest, mis on 3,1 protsenti rohkem kui 2006. aastal. Vooremaa

blog comments powered by Disqus