Tööturuamet avas infotelefoni

Teavet saab selle kohta, millised dokumendid peavad töötul arvelevõtmiseks kaasas olema, mida peab tegema, et taotleda töötuskindlustushüvitist, tööturukoolitust või palgatoetust. Informatsiooni saab kõikide Tööturuameti poolt pakutavate teenuste kohta. Samuti saab inimene esmast informatsiooni välismaal töötamise kohta. Samas ei ole tegu töösuhete osas nõuandva telefoniga. Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson: ” Infotelefon on osaks tööturuameti teeninduse kliendisõbralikumaks muutmisest. Inimestel peab olema võimalus saada informatsiooni riigi poolt pakutavate erinevate tööturuteenuste kohta, seda veel eriti uue tööturuteenuste ja -toetuste seaduse valguses.” VOOREMAA

blog comments powered by Disqus