Töötukassa tunnustas tööandjaid ja koostööpartnereid

Töötukassa tunnustas juba kuuendat korda tööandjaid ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel. Tunnustuse pälvis ka parim 2017. aastal töötukassa toel tegevust alustanud ettevõte. Parimate partnerite nimetamisel saavad kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas, et töötukassa aitas 2017. aastal tööotsingutel 83 594 inimest. „Meil oli vahendada 57 000 tööpakkumist, mis on läbi aegade suurim arv vahendatavaid töökohti.

Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad,  kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 39 suurettevõttega,“ ütles Paavel.

„Eelmise aasta tõhus koostöö paljude koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid. Samuti näeme partnerites olulisi kaasarääkijaid töötukassa üha laieneva teenusteringi kujundamisel.“

Tunnustus maakonda

Jõgevamaalt pälvis tunnustuse aasta koostööpartner 2017 – SA Hea Hoog tegevusjuhendaja Külli Pruuli. Külli töötab iga päev intellektipuudega täiskasvanutega, abistades neid eluks vajalikes toimingutes, nagu vajalike asutuste külastamine  ning eelarve planeerimine. Töötukassasse on ta tulnud mitme oma kliendiga, et ühekoos leida neile võimetekohane töö.

Külli on inimene, kellega on hea koostööd teha. Tal on suurepärane oskus kuulata ja probleeme lahendada ning ta ei karda nõu küsida, kui ise mõne küsimusega hätta jääb.

Kui Külli oma klientidega töötukassas nõustamisel käib, siis on näha, kui lugupidavalt ta neisse suhtub ning millised vastastikused usaldusväärsed suhted tal nendega on. Külli on osavõtlik, ta on korduvalt uurinud, missugused tööturuteenused võiksid tema kliente aidata, ning ta on neid  suunanud näiteks tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamisele. Samuti on ta andnud konsultantidele vajalikku informatsiooni mõne kliendi tugevustest ja takistustest. Kirjadele vastab Külli alati kiiresti ja tema antud tagasiside on põhjalik ning sisukas.

Aasta tööandja 2017 tiitli pälvis aktsiaselts Põltsamaa Felix. Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonnal on olnud Põltsamaa Felixiga tihe ja tulemuslik koostöö juba palju aastaid. Ettevõte on piirkonna suurim tööandja, kes pakub hooajaliselt tööd enam kui 300 töötajale. Ettevõte on olnud aktiivne koostööparter töökohtade vahendamisel ja osalenud kõikidel Jõgevamaa töömessidel, kus nende esindust külastatakse alati  kõige arvukamalt. Aruteludel on ettevõtte esindaja aktiivselt kaasa rääkinud ning jaganud oma kogemusi ja teadmisi teiste tööandjatega ning töötukassaga.

Eesti Töötukassa

blog comments powered by Disqus