Töötukassa tunnustas Nordlandenit, JAEKi ja Jõgeva linnavalitsust

 

Töötukassa tunnustas Jõgevamaalt aasta tööandjana osaühingut Nordlanden, aasta koostööpartnerina Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskust (JAEK) ning aasta kohaliku omavalitsusena Jõgeva linnavalitsust.

Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul on neil Nordlandeniga koostöö kestnud juba mitu aastat, kuid mullu muutus see veelgi tihedamaks ja sisukamaks. 

Keegi niisama ei oota

Nordlanden oli 2013. aastal suurimaks tööpraktika baasiks õmblejatele. “Ettevõte on paljusid õmblejaid välja õpetanud ning ka tööle võtnud. Nad proovivad väga paindlikult leida töötutele sobivaid lahendusi. Näiteks on inimene tööpraktikal täpselt nii kaua, kui tal seda vaja on. Kui ta on valmis tööle asuma, siis sõlmitakse temaga ka tööleping, niisama oodata ei lasta,” kinnitas Võsaste.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) on suureks abiks neile, kes soovivad alustada ettevõtlusega. “Kokkulepe on selline, et kui inimesel on idee alles peas ja äriplaanile pole ta veel mõelnud, siis on JAEKi konsultandid nõus ta ära kuulama ning andma esialgset infot, milline olukord on maakonnas, kas selles valdkonnas üldse on perspektiivi oma ettevõttega läbi lüüa. Kui asi on niikaugel, et inimene hakkab kirjutama äriplaani, et töötukassalt ettevõtluse alustamise toetust saada, siis aitavad konsultandid selle kokku panna, on nõu ja jõuga abiks. 

Avatud koostööle uute lahenduste leidmisel

Samuti osalevad JAEKi konsultandid Töötukassa Jõgevamaa osakonna infopäevadel, kus jagavad oma teadmisi, kogemusi ja muud olulist infot,” lisas Võsaste.

Võsaste kinnitusel on Töötukassa JAEKi panusega väga rahul.

Töötukassal on mitme kohaliku omavalitsusega väga hea sisuline koostöö töötute tööleaitamiseks parimate lahenduste ja võimaluste leidmisel. Jõgeva linna sotsiaaltöötajad on avatud koostööle uute lahenduste leidmisel.

“Jõgeva linnaga on koostöös jõutud ka teenusteni, näiteks tööharjutuse võimalust alla seitsmeaastast last kasvatavatele vanematele juba pakutakse. Seda tehti koostöös Jõgeva sotsiaalmajaga. Algul oldi tõrksad, kuid tööharjutuse lõppedes meie klientidel silmad särasid, nad olid muutunud positiivsemateks ning enamik sai ka üsna pea pärast tööharjutuse lõppu tööle,” rääkis Võsaste.

Jõgeva linnapea Aare Olgo kinnitas, et Terje Kaldma ja Eve Viks on teinud väga head tööd. “Tööharjutuse teenuse pakkumine oli projektipõhine. Selle projekti kirjutas Eve Viks ning töö käis läbi sihtasutuse Sotsiaalmaja,” lisas linnapea.

Liina Võsaste osaleb Jõgeva linna sotsiaalkomisjonis, seega on side kahepoolne.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et inimeste tööleaitamine on töö, mida igapäevaselt teeme, ja seda ei saa  teha üksi, vaid võimalikult paljude osapoolte koostöös. “Oleme väga tänulikud kõigile meie koostööpartneritele – tööandjatele, kohalikele omavalitsustele ja mitmetele partneritele, keda on kokku üle 7000. Töötukassa aitas eelmisel aasta tööotsingutel 94 125 inimest. Tööandjad usaldasid meile vahendada pea 50 000 tööpakkumist.”

Töötukassa tunnustas juba teist korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusat koostööd inimeste tööleaitamisel. Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. 

Jõgevamaalt pälvisid tunnustuse 

Tööandja – OÜ Nordlanden 

Koostööpartner – Jõgevamaa Ettevõtlus- ja arenduskeskus 

Kohalik omavalitsus – Jõgeva linn

Allikas: Töötukassa

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus