Töötukassa toetab töötavate inimeste õppimist

Muutuvate vajadustega tööturg nõuab meilt elukestvat õpet ning oma oskuste ja teadmiste omandamist ja värskendamist. Uute oskuste omandamist on vaja selleks, et säilitada oma senine töökoht ka tulevikus, tõusta oma asutuses karjääriredelil või vahetada soovi  korral või ka tervislikel põhjustel töökohta.

Töötukassa toetab selliste ametite õppimist, mille oskajaid juba praegu napib.  

Hetkel toetab töötukassa koolitusi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), metsanduse ja puidutööstuse, arvestusala, sotsiaaltöö, metalli- ja masinatööstuse, keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalidetööstuse, energeetika ja kaevandamise, tervishoiu, põllumajandus- ja toiduainetetööstuse, ehituse ning mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkondades. Lisaks toetab töötukassa osalemist eesti keele ning IKT õppevaldkonna koolitustel. Toetatavad õppekavad, koolitusvaldkonnad ja ametid on valitud kutsekoja tööjõu ja oskuste vajaduse (OSKA) uuringutele tuginedes.

Erandina ei kehti koolitusvaldkondade piirang töötajatele, kes ei saa senisel ametikohal jätkata oma tervise tõttu. Sel juhul on oluline, et õpitav eriala oleks inimesele terviseseisundit arvestades sobiv ja toetaks teda töötamise jätkamisel.

Teenustele kvalifitseerumiseks peavad olema täidetud vajalikud kriteeriumid. Nendega on hea tutvuda töötukassa kodulehel www.töötukassa.ee, rubriigis UUS! Tööta ja õpi. Sealt on võimalik leida tööturukoolituste toetatavad valdkonnad ja tasemeõppes osalemise toetuse kriteeriumid ning samuti ka tabeli koolide erialadega, mille puhul õppimist toetatakse.

Kui tekib kahtlusi, millist eriala valida ja kas ikka kuulute toetuse saamise sihtrühma, on võimalik karjäärinõustajaga vesteldes kõikidele küsimustele vastused saada.

Karjäärinõustajaga suhtlemiseks saab helistada Jõgevamaa töötukassa infotelefonile 776 6870, helistada otse Jõgevamaa karjäärinõustajale  7766867 või 55680687, kirjutada meil aadressil Maarja-Liisa.Meksun@tootukassa.ee või registreerida aeg e-töötukassas.

Nõustamine on võimalik ka kodunt lahkumata, Skype’i teel.

Ole oma õnne sepp ja alusta oma unistuste täitmist juba täna.

MAARJA-LIISA MEKŠUN, Jõgevamaa ESF karjäärinõustaja

blog comments powered by Disqus