Töötukassa sai detsembris ligi 700 hüvitisetaotlust

658 töötuskindlustushüvitise taotlusest laekus enim avaldusi Tallinnast (266), Ida-Virumaalt (82) ja Lääne-Virumaalt (35).Vähim avaldusi laekus Hiiumaalt (2) ja Raplamaalt (3). Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlusi sai töötukassa detsembris kaheksa ja need puudutasid 261 inimest.Suurim töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlus oli AS Connex Tartu ja see puudutas 148 inimest. Suurim kollektiivse koondamise määramine asutusele detsembrikuus (1 893 105 krooni) läks samuti ASile Connex Tartu. Tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlusi sai töötukassa 17 ja need puudutasid 145 inimest.Suurim taotlus, mis puudutas 127 inimest, laekus AS Alexela Oil. Suurim väljamakse detsembris oli 147 845 krooni ja see läks OÜ Britteris töötajaile. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus