Töötukassa Põltsamaa klienditeenindus suletakse

Kuna kontoris kohal käivate klientide arv on iga aastaga vähenenud, siis alates tänavu 1. septembrist Töötukassa Põltsamaa klienditeenindus suletakse.
Kliendid eelistavad üha enam töötuna arvele võtmise avalduse ning töövõime hindamise taotluse esitamisel e-töötukassat.
Klientidega suhtlemine, sh töötuna arvele võtmine, töökeskne nõustamine ning töövõime hindamine toimuvad ka edaspidi peamiselt e-töötukassas ning telefoni teel, lisaks on konsultandil ja kliendil võimalik omavahel suhelda veebis videokohtumisena.
Klienditeenindusbüroo sulgemisest teavitavad konsultandid oma kliente isiklikult ning nendega lepitakse kokku sobiv nõustamise kanal. Silmast silma kohtumise soovi korral saavad inimesed edaspidi pöörduda Jõgeva, Viljandimaa,
Järvamaa või mõnda teise kliendi jaoks sobivasse maakondlikku osakonda.
Tööturuteenuste kvaliteet ning kättesaadavus klientide jaoks klienditeeninduse sulgemisega ei muutu. Tööturuteenuseid, mida on siiani Põltsamaal pakutud, pakutakse vastavalt vajadusele ka edaspidi.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus