Töötukassa korraldas kolmes vallas mobiilse nõustamise

Kuidas saada töötud kodunt välja, julgustades neid end kõigepealt töötukassas arvele võtma, sobivaid koolitusi leidma ja aktiivselt uut töökohta otsima – see on küsimuste küsimus paljudele konsultantidele, sotsiaaltöötajatele, töötute pereliikmetele.

Töötukassa Jõgevamaa osakonna eestvedamisel ja koostöös kohalike omavalitsustega korraldati 14. – 29. novembrini Jõgeva, Saare ja Pajusi vallas mobiilne nõustamine ehk MOBI. Kokku osales kolmes omavalitsuses nõustamisel 53 inimest.

Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul oli nende eemärgiks jõuda võimalikult paljude inimesteni. 

Jõuda paremini abivajajateni

“Koostöös omavalitsustega otsustasime MOBI-t  plaanides, et erinevalt eelmistest aastatest, kus viisime selle läbi ainult omavalitsuste keskustes, läheme sel aastal väiksematesse asulatesse, et huvilistel ei jääks osalemine transpordi või raha puudumise taha. Pärast arutelu omavalitsustega saigi otsus tehtud – sel sügisel läheme kolme omavalitsusse, kus omakorda külastame kokku üheksat erinevat alevikku ning küla. Otsustasime minna Jõgeva vallas Jõgeva alevisse, Siimustisse, Vaimastverre, Kuremaale ja Laiusele. Saare vallas käisime Voorel ja Kääpal ning Pajusi vallas Vägaris ja Pisisaares,” rääkis Võsaste.

Tema sõnul oli nende soov jõuda inimesteni, kes ei ole küll end töötuks registreerunud, kuid kes mitmetel põhjustel siiski tööl ei käi. “Samuti said loomulikult osaleda ka kõik registreeritud töötud, tööotsijad, lastega kodus olevad emad, töövõimetusega ning puudega isikud, tööandjad, hooldajad, õpilased,” lisas Võsaste.

Sissejuhatavalt tutvustasid töötukassa töötajad tööturu olukorda Jõgevamaal ning mujal Eestis, samuti rääkisid nad erinevatest tööotsimise võimalustest, kandideerimise dokumentidest; sellest, kuidas olla tööturul konkurentsivõimeline, tööturuteenustest ning -toetustest. “Kõigil osalejatel oli võimalik osaleda arutelus, esitada küsimusi. Kohalolijad jagasid muljeid oma kandideerimiste kohta, toodi nii positiivseid kui negatiivseid näiteid. Samuti jagati infot tööpakkumiste kohta ja ühel kohtumisel jõuti isegi tööandja ja tööotsija kontaktide vahetamiseni. Mitmed osalejad lubasid saadud infot lähedaste ja tuttavatega jagada ning võtsid selleks tarbeks ka infomaterjale kaasa,” rääkis Võsaste.

Inimesed ei tunne oma õigusi

Liina Võsaste sõnul on tal eriti hea meel, et üritusel sai osaleda ka üks vaegkuulja, kellele kutsuti appi viipekeele tõlk.

Võsaste sõnul osales inimesi kõige rohkem Kuremaal. Voorel tunnistasid  näiteks kohale tulnud naised, et mehi on üsna raske kodunt välja saada, nad lihtsalt ei taha tulla.

Kõige rohkem küsimusi esitati kandideerimisdokumentide kohta, aga ka tööintervjuu ja koolituskaardi temaatika pälvis palju tähelepanu.

“Paraku ei tea inimesed sedagi, et neil on töötuna õigus end töötukassas arvele võtta. Nad mõtlevad, et on juba piisavalt kaua kodus olnud ning rohkem pole mõtet end arvele võtta. Igal pool imestati, et kuidas see võimalik on. Kõikidel kohalolnutel oli mitu tuttavat, kes ammu käega löönud,” rääkis Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja. Ta loodab, et nõustamisel osalenud viivad sõnumi oma tuttavateni ja järgmisel aastal on huvilisi juba rohkem.

Võsaste kinnitusel sai vestlusringis koos kohaliku omavalitsuse ja töötukassa esindajatega arutada, mida saaksime teha selleks, et tööotsijad oleksid töö leidmisel edukamad, kuulata, kuidas teistel on töövestlustel läinud ja kuidas on keerulises majanduslikus olukorras hakkama saadud. “Koos nõu pidades võivad tulla sellisedki mõtted, mille peale üksi ei tulekski. Meie saime teada, kuhu sellest piirkonnast tööle käiakse, milliseid võimalusi selleks kasutatakse,” rääkis ta.

Kahjuks olid  inimesed küllaltki passiivsed nõustamisele tulema. MOBI pole ju mõeldud ainult töötutele, vaid kõigile, kes tööturul toimuva kohta huvi tunnevad. Võsaste sõnul aitasid neid tõhusalt ka omavalitsuste töötajad, kes suisa helistasid kodudesse ja inimesi kokkusaamistele kutsusid.

“Arvan, et kokkuvõttes võib ürituse kordaläinuks lugeda. Ka osalejate tagasiside oli valdavalt väga positiivne,” lisas ta. Info kohaleviimine on ülioluline, nõustamisel osalenud said igakülgset teavet. Mõned MOBI-l käinud on end juba ka töötukassas arvele võtnud.

Mobiilne nõustamine MOBI töötukassa ja kohalike omavalitsuste koostööna
*Kuidas leida tööd ja mis on tööotsingutel oluline
*Tutvustatakse mitmeid tööotsingukanaleid
*Töötukassa tegevuste tutvustamine
*Ettevõtluse võimalused

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus