Töötukassa ettepanek töötuskindlustusmakse määra langetada

Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku langetada järgmisel aastal kehtivat töötuskindlustusmakse määra nii töövõtjale kui ka tööandjale.

Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku kehtestada aastaks 2006 töötaja makse suuruseks 0,6 protsenti ja tööandja makse suuruseks 0,3 protsenti.

Hääletamisele pandi kaks ettepanekut. Sotsiaalministri ettepanek: tööandjate maksemäär jätta samaks (0,5 protsenti) ja töötajate maksemäära langetada 0,5 protsendini. Selle ettepaneku poolt hääletas kaks nõukogu liiget. Teine ettepanek oli Ametiühingute ja Tööandjate Keskliidu ühine ettepanek kehtestada töötaja makse suuruseks 0,6 protsenti ja tööandja makse suuruseks 0,3 protsenti. Selle ettepaneku poolt hääletas neli nõukogu liiget.

Töötukassa nõukogu otsus võetakse vastu koosseisu häälteenamusega.

Töötuskindlustuse seaduse järgi esitab töötukassa nõukogu sotsiaalministri kaudu Vabariigi Valitsusele töötuskindlustusmakse määrade kehtestamise kohta ettepaneku hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. novembriks.

Kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad järgmiseks kalendriaastaks kehtestab Vabariigi Valitsus hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. detsembriks.

Vastavalt töötuskindlustuse seadusele on kindlustatu töötuskindlustusmakse määr 0,5 kuni 2 protsenti. 2002., 2003., 2004. ja 2005. aastal oli see üks protsent.

Tööandja makse määr on 0,25 kuni üks protsent töötajale makstud töötasult. Aastatel 2002 kuni 2005 oli see 0,5 protsenti.

Ülle Paldra,
Eesti Töötukassa infojuht

blog comments powered by Disqus