Tootsi Toa Selts avas laste- ja noortekeskuse

Projektipõhist huvitegevust edendas möödunud aasta märtsis loodud Tootsi Toa Selts lasteaiamaja nn kaminasaalis ennegi, nüüdseks on ruum aga üle elanud tõsise noorenduskuuri ja saanud korraliku sisustuse. Ehitustööd tegi Jõgeva firma OÜ Stesamex Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu hasartmängumaksust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud investeeringute toetamise regionaalprogrammist ja Palamuse vallalt saadud raha eest, mida oli ühtekokku 134 571 krooni.

Noortejuhiks tuleb Maarja Kivistik

Sisustuse ? mööbli, köögitehnika, kahe arvuti, teleri, videomaki jms muretsemiseks aitas riigieelarvest 70 000 krooni saada Jõgeva- ja Tartumaalt Riigikogusse valitud Tarmo Leinatamm. Tänu Jõgevamaa Tööhõiveameti kaasabile saab Tootsi Toa Selts noortejuhina tööle võtta halduskorralduse erialal Sisekaitseakadeemia lõpetanud Varbevere neiu Maarja Kivistiku.

“Erialast tööd Maarjal kodukandis võtta pole. Kuna ta on osalenud mitmes meie varasemas projektis, otsustasime tema töölevõtmiseks tööhõiveameti kaudu tööturutoetust taotleda. Sellist toetust antakse nimelt tööandjale, kes võtab tööle väiksema konkurentsivõimega töötu, sealhulgas 16-24-aastase noore, kusjuures toetus korvab esimese kuue kuu jooksul kuupalga alammäära ja järgneva kolme kuu jooksul poole kuupalga alammäärast. Teise palgapoole peab siis teisel poolaastal leidma tööandja, nii nagu edasipidise töötasugi,” ütles Tootsi Toa Seltsi esinaine Õnne Vals, avaldades lootust, et ehk leiab vald tulevikus laste- ja noortekeskuse noortejuhi jaoks palgaraha ? juhul kui too tubli tööga seda õigustab.

Keskuse avamispäeval oli Maarja ? jällegi tänu tööhõiveameti kaasabile ? Tartu Ülikooli Suveülikoolis kolmepäevasel probleemsete noortega toime tulemist käsitleval koolitusel.

Rohkem rosinaid!

Kui kooliaasta algab, saavad probleemsetest või lihtsalt kehvadest kodudest pärit lapsed jälle Tootsi toas ehk nüüd siis juba laste- ja noortekeskuses täiskasvanute juhendamisel koduseid koolitükke teha ning huviringides osaleda.

Neiks tegevusteks on projektide “Mida Juku õpib, seda Juhan teab”, “Tootsi teater” ja “Rätsepmeister Kiire õpilased” raames taotletud raha Hasartmängumaksu Nõukogult. Tulevikus on plaanis käivitada ka projekt “Rohkem rosinaid!”, mille raames õpetatakse lastele lihtsamate söökide valmistamist: kööginurka ei rajatud keskusesse ju ilmaasjata.

Kui õhtupoolikul on ruum laste- ja noortekeskuse päralt, siis hommikupoolikuti kasutavad seda Nukitsamehe lasteaia juures tegutsevad koduste laste mängurühm ja eelkoolirühm. Nendeks aegadeks, mil lapsed ja noored ruumi ei kasuta, hakatakse seda ka välja üürima ? koolitusteks näiteks.

Laste- ja noortekeskuse avamispäeval oli Tootsi Toa Seltsi eestvedajatel Õnne Valsil ja Marika Meruskil põhjust tänusõnu öelda paljudele oma seniste ettevõtmiste toetajatele ja abilistele: vallavalitsusele, sealsetele sotsiaalspetsialistidele ja sotsiaalpedagoogile, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumile, Palamuse Lions-klubile, ASile Põltsamaa Felix ja teistele.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus