Töötajad ravikindlustusemurest priiks

Ja siis tuleb arsti käest abi saamiseks ravi ise omast taskust kinni maksta. Miks siis ravikindlustus puudub, kui tööandja sotsiaalmaksu maksab?

Asi selles, et ravikindlustuse tekkimine on seadusega reguleeritud nii, et tööandja peab esitama haigekassale andmed ja siis tehakse teatud ooteaja möödumisel kanne andmekogusse. Kui kanne tehtud ja ooteaeg möödunud, on kindlustuskaitse olemas isegi veel enne, kui tööandja sotsiaalmaksu maksnud on.

Mõistlik oleks muuta seadust

Probleem tekib, kui tööandja ei esita haigekassale andmeid, ehkki sotsiaalmaksu maksab. Kuna haigekassa tööandjalt teavet ei saa, ravikindlustust ei teki, kuigi töötaja pealt makstud sotsiaalmaks, sh ravikindlustuse osa haigekassasse laekub. Taoline olukord võib kesta mitu kuud. Kui aga töötaja haigeks jääb, selgub, et vaatamata sotsiaalmaksu tasumisele tal ravikindlustust ei ole ja ravi tuleb ise kinni maksta.

Abi ei ole ka sellest, kui kohe tööandja juurde minna ja paluda andmed haigekassasse ära saata. Kui tööandja esitab andmed hilinemisega, hakkab kindlustuskaitse töötaja jaoks kehtima alles kümnepäevase ooteaja möödumisel kande tegemisest haigekassa andmekogusse.

Ülalkirjeldatud olukorraga ei saa kindlasti rahul olla. Sellele on tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler.

Mõistlik oleks muuta seadust nii, et kui tööandja esitab dokumendid hilinemisega, siis täiendavat ooteaega ei rakendu. Tuleks kehtestada ka üks ja selge reegel ? ravikindlustus ei teki varem kui neljateistkümne kalendripäeva möödumisel töötaja tööleasumisest. Siis on töölt lahkumisel veel kaks kuud kehtiva ravikindlustuskaitse ja 14-päevase kaitse puudumise vahel uuesti tööle asumisel tasakaal. Kui ühelt töölt lahkumine ja teisele tööle minek võtab vähem aega kui kaks kuud, siis kindlustuskaitse ei katke.

Teine muudatus tuleks ette võtta selles osas, mis puudutab tööandja andmete esitamist haigekassale. Alustame sellest, et töölepingu sõlmimine on kahe poole vaheline tehing. Riik saab sellest teada, kui korralik tööandja teavitab töölevõtmisest 7 päeva jooksul haigekassat. Kui ta seda mingil põhjusel ei tee, saab riik teada töösuhte tekkimisest, kui tööandja esitab andmed maksuametile. See toimub aga töölevõtmisest järgmisel kuul ning sotsiaalmaks tasutakse töölevõtmisest ülejärgmisel kuul. Maksuamet kannab sotsiaalmaksu vastavatele erikontodele üle viieteistkümne päeva jooksul. Seega kulub töötaja tööleasumisest kolm kuud ja siis on andmed jõudnud nii maksuametisse kui haigekassasse.

Tööandja peab andmed esitama

Täna ei ole haigekassal kohustust maksuametist tulnud andmete põhjal oma andmekogusse kandeid teha ehk siis alustada töötajate ravikindlustust. Seaduse järgi peab tööandja andmed esitama. Ja kui ei esita, riskib ta töötaja ravikulude kinnimaksmisega. Ka siin on koht seadusemuutuseks.

Haigekassa kohustus teha maksuameti andmete põhjal haigekassa andmekogusse kanne tuleb seadustada, et töötajal tekiks ravikindlustuskaitse igal juhul. Kuigi haigekassa ei saa seda teha varem kui kolme kuu möödumisel, parandab see siiski paljude töötajate olukorda. Töötajaid, keda probleem otseselt puudutab, on erinevatel hinnangutel kuni 14 000. Riigikogul tuleb seadusandjana tegutseda nii, et muuta ravikindlustussüsteem paremaks ja inimsõbralikumaks.

Tõnis Kõiv,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus