Tööstuspark viiks palgilaadimise Jõgevalt Tabiverre

Arengukonverentsi avakõnes mainis maavanem Aivar Kokk kolme võimalikku piirkonda tööstuspargi rajamiseks. Esimesed sammud on maavanema sõnul astutud Painküla piirkonna arendamiseks, milleni viiva raudteeharu planeerimiseks on eraldatud raha PHARE Välispiiride Algatuse Programmist. Teiste võimalustena mainiti ära Tabivere ning Põltsamaa piirkonnad.

Hiljem aset leidnud tööstusparkide töörühmast võttis osa paarkümmend huvilist. Suurimaks lahendust vajavaks probleemiks pidasid arutelust osavõtjad kauba, eriti just puidu laadimist Jõgeva kesklinnas.

Samas leiti, et Painküla probleemiks võib saada liiga väike territoorium. Töörühma juhi Toomas Noorema hinnangul tuleks seda varianti ilmselt rohkem läbi mõelda ja planeerida. Painküla eelistena toodi välja reovee puhastussüsteemi olemasolu.

Mayeri Industries nõukogu liige Peeter Laurson tutvustas Tabivere tööstuspargi ideed, mille peamiseks eeliseks võib pidada infrastruktuuri ja kommunikatsioonide olemasolu. Laursoni sõnul on Tabiveres olemas gaasi-, elektri- ning vee- ja kanalisatsiooniühendus. ?Loomisel on tööstuspargisisene tee ning raudteeterminal,? tutvustas Laurson. Tabiveres on juba olemas ka raudteeharu, mis vajaks renoveerimist, ning tööstuspiirkond ei segaks kohalikku elukeskkonda.

Arutelu käigus leiti, et ka puitu oleks võimalik laadida Tabiveres, sest kaugus Imavere saeveskist pole oluliselt suurem kui Jõgevalt. Probleemiks pidasid töörühmast osavõtjad tööjõu ning kinnisvara puudust Tabiveres, mille lahenduseks toetas Laurson rööbasbusside käimapanemist. Mayeri nõukogu liige esitas siinkohal väljakutse ka kinnisvaraarendajatele, sest elamispinnapuudus kimbutab Tabiveret juba praegu.

MARTTI KASS

blog comments powered by Disqus