Tööst pole Palamuse vallas kunagi puudus

Möödas on kolm aastat, mil Palamuse vallas alustasid tööd praegune vallavolikogu ja vallavalitsus. Lausa imetegusid pole sel perioodil just tehtud. Inimeste igapäevaelu paremaks muutmiseks on aga suudetud üht-teist korda saata nii valla keskuses kui ka piirkonna teistes paikades.

Tänu Oskar Lutusule on Palamuse üle-eestiliselt kuulus paik. Meie vallas asub kokku neli aleviku ja rohkesti külasid. Häid tingimusi elamiseks ja töötamiseks vajavad inimesed kõikides paikades. Tänase kohaliku omavalitsuse eesmärgiks on olnud käsitleda valda tervikuna ning arvestada seda põhimõtet ka raha kulutamisel. Toome näiteid sellise kohaliku poliitika elluviimisest. Kaarepere põhikooli paigaldati kaasaegne keskküte ja valgustus, nüüd ei pea lapsed enam tundides silmi rikkuma ega külmetama. Spordisõpradel on põhjust rõõmu tunda peagi valmiva Kaarepere staadioni üle. Seoses rekonstrueerimistöödega Piibe maanteel on Kaareperre rajatud kõnniteed ja sõidukite parkimiskohad, paigaldatud on tänavavalgustus. Praegu paigaldatakse tänavavalgustust Kudinasse, mis on Palamuse valla asulatest elanike arvult neljandal kohal.

Riigile alluva metsanduskooli paiknemine Luual on selle aleviku arengule kasuks tulnud. Hästi läheb meie valla kõige väiksemal koolil Luua algkoolil

Suurim investeering gaasitrassidele

Viimase kolme aasta vältel tehtud suurimaks investeeringuks valla majanduselule on kahtlemata aga gaasitrasside paigaldamine Palamusele. Selleks tööks kulus 3,5 miljonit krooni. Gaasiga köetakse Palamuse gümnaasiumi ja kohe hakkavad tööle ka Palamuse tsentraalkatlamaja ja Palamuse rahvamaja katlamaja. Gaasitrasside ehitamisest võidavad kõik elanikud ja ettevõtjad, kellel on loodud võimalused gaasiütte kasutamiseks.

Valla teede remontimiseks ja hooldamiseks on iga aastaga järjest rohkem raha kulutatud ja vastavateks töödeks mõeldud summad kasvavad veelgi. Kardame siiski, et tänavu ei jõuta veel teede rajamisega valla ääreala küladesse, kus on vaid paar majapidamist.

Põllumajandus eelkõige

Palamuset on ikka peetud perspektiivikaks turismipiirkonnaks. Omavalitsuse vaatevinklist vaadatuna võiks meie keskasulat rohkemgi turiste külastada ning kohalike ettevõtjate teenust kasutada. Oleme aga arvamusel, et turismist ei saa maapiirkonnas põllumajanduse aseainet. Nii teebki vallajuhtidele eelkõige heameelt, et põllumajandustootmine on vallas püsima jäänud ning harimiskõlblikud maad on üles haritud. Piimatootmise arengut tõestab 700-kohalise lüpsikarjafarmi avamine. Palamuse valla talunikud ja ettevõtjad tegelevad edukalt ka rooside, lammaste, vaarikate ja maasikate kasvatamisega ja teistegi alternatiivsete põllumajandusharudega.

Üht-teist vajalikku jäi eelneval valmisperioodil Palamuse vallas tegemata. Omavalitsustes ongi aga mitmed ettevõtmised ja projektid sellised, mis kunagi päriselt valmis ei saa. Ikka ja jälle on vaja midagi uuendada, parandada, juurde ehitada. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis tuleb näiteks välja ehitada tööõpetuseklassid, vaja on avaramat sööklat, tuba õpilasomavalitsusele, kaasaegseid elektrisüsteeme. Tööst pole Palamuse vallas kunagi puudus ja õnneks jätkub ka tublisid ja arukaid töötegijaid.

Urmas Astel, Palamuse vallavanem
Toomas Tuula, Palamuse vallavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus