Töömess aitas kooli tutvustada

Räpina aianduskooli õppemajandi juhataja Urmas Roht kinnitas, et mida laialdasemalt kool ennast tutvustada saab, seda kasulikum. Noorte hulgas aiandus väga populaarne ei ole, küll aga on palju küpsemas eas huvilisi.

Aiandus hakkab inimest tõsisemalt huvitama siis, kui ta tahab oma koduümbrust kujundama hakata. Seetõttu õpitakse neid oskusi pigem mittestatsionaarselt.

Aianduses on veel päris palju käsitsitööd, mida ilmselt natuke peljatakse, ehkki ka siin toimub väga kiire mehhaniseerimine ja automatiseerimine. Pealegi on selle valdkonna baasteadmised on meile kõigile elus vajalikud.

Probleemiks on seegi, et väga suur osa elanikkonnast on koondunud Tallinna ja selle lähiümbrusse ning sealt ei taheta Eesti teise serva Räpinas aiandust õppima tulla.

Urmas Roht tõdes, et aianduskoolile on oluline suuta selles valdkonnas uusi ettevõtjaid koolitada.

Räpinas õpetatakse ka maastikuehitust, mis muutub üha populaarsemaks. Paljud tellivad endale tänapäeval koduümbruse haljastuse ja seda tööd teevadki maastikuehitajad.

Räpina aianduskooli vastu tunti messil üsna palju huvi, iseasi kas neist huvitujatest ka selle kooli õppurid saavad. Kuid küllap räägitakse messil nähtust ja kuuldust ka oma tuttavatele ning sõpradele. Lisaks soovile aiandust õppida avaldati messil soovi minna Räpinasse hooajatöid tegema.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus