Toome riigi inimesele lähemale

Keskerakonna põhilubadused riigihalduses näevad ette bürokraatia vähendamist, mugavamat suhtlemist riigiga ja teenuste kättesaadavuse parandamist. Lisaks sellele regionaaltoetuste suurendamist ning riigipalgaliste töökohtade viimist pealinnast välja. Riigireformiga jätkates muudame riigi tõhusamaks, liidame ametkondi ja arendame e-riiki ning jõustame maakonnakeskusi.


Riigihalduse ministrina luban, et täidame Keskerakonna eesmärki  tuua riik kodanikule võimalikult lähedale. Selleks oleme käivitanud riigimajade projekti suuremates maakonnakeskustes, kuhu koondatakse mitmed riigiasutused ja kodanikele vajalikud teenused. Et enam poleks vaja otsida ametnikke taga mööda erinevaid maju ja teha avaldusi, milles andmed aina korduvad.

Soovin, et kodanik saaks suhelda riigiga nii, et kui kord on andmed antud, siis edasi toimetavad ametid juba omavahel, et bürokraatiat ja ajakulu oleks vähem.

Riigimajadega hoiame kokku

Oleme aastateks 2018-2022 eraldanud 27 miljonit eurot, et valmiksid uue sisulahendusega riigimajad. Esimene uue kontseptsiooniga maja tuleb Viljandisse, projekteerimist ootavad riigimajad Pärnus, Tartus, Valgas, Raplas ja Jõgeval. Nii saame vähendada avaliku sektori sisest bürokraatiat ja hoida kokku kulusid. Kaasates omavalitsusi ja tõstes nende tulubaasi paari aastaga 185 miljoni euro võrra, peaks inimeste ja ettevõtete halduskoormus oluliselt vähenema.

Keskerakonna juhitud valitsus on otsustanud Tallinnast välja viia üle 1000 riigipalgalise töökoha, millest käesoleva aasta lõpuks viime välja üle 700. Näen võimalust liigutada tulevikus maakonnakeskustesse terveid riiklikke allasutusi ja ameteid.

Maakonnavisiitide käigus olen näinud, et väikelinnades on haritud inimesi, noori, kes jääksid kodukanti, kui neile jaguks piisavalt haridusele vastavaid töökohti. Riik viib läbi analüüsi, kuidas saaks regionaalne areng tuge just riigiasutuste hajutamisest ning kas see aitaks vähemalt osad noored pered tagasi Eestisse. Meie riigi jaoks on eriti oluline, et tagasi pöörduksid tööeas inimesed, kelle panusest sõltub Eesti tulevik. Meie poolt pakutav noore pere eluasemelaenu sissemakse riigipoolne garantii võiks olla lisaboonuseks.

Sobiva keskkonna loomine

Lisaks regionaaltoetuste kasvule, on Keskerakonna eestvõttel käivitatud Kagu-Eesti ja Ida-Virumaa programmid, mida rahastatakse vähemalt aastani 2022. Esimene taotlusvoor tööstusinvesteeringutele on juba avatud, sõlmimisel on lepingud ettevõtjate nõustamiseks arengu, ekspordi ja tehnoloogia alal. Kaasrahastatakse spordi- ja kultuuriüritusi.

Mina usun, et valitsus saab luua ettevõtluseks sobivat keskkonda ja suurendada sellega soovi rajada ettevõtteid ning suurendada tööhõivet. Kuid ettevõtlik vaim ja sellest lähtuv tahtmine paremale elujärjele jõuda peab ikka kohapealsetes inimestes endis olema.

Olen ise kogenud perekonna pärandtalu taastades, et see tegevus pigem innustab ja annab jõudu juurde. Kultuuriline side ja vere kutse toovad eestlase kodukohta tagasi. Meie toetusprogrammides leidub raha nii kultuuri kui ka pärandi hoidmiseks.

Keskerakond toetab ettevõtlikke inimesi, kuid ei jäta hätta ka nõrgemaid. Rekonstrueerime lasteaedu ja hooldekodusid, kuulame rahva arvamust ja toetame häid algatusi. Kohalikele omavalitsustele annab riik rohkem võimu, raha ja vastutust. Omavalitsuste liidud ja kohalikud arenduskeskused on teie teenistuses.

Keskvalitsus reformib end tõhusaks ja tulemuslikuks, kohalik võim asjatundlikuks ja kaasavaks,  see on Keskerakonna riigihalduse idee.

JANEK MÄGGI, riigihalduse minister

blog comments powered by Disqus