Töölepinguseaduse asjus

Praegune töölepinguseadus on oma aja ära elanud. Erinevad valitsused on üritanud uut eelnõud parlamendile esitada, aga alati on saanud poliitilised erimeelsused takistuseks. Miks valitseb ikka veel mõtteviis, et tsentraalselt maksuraha kogumine on tõhusam, kui loota lepingupoolte oma suutlikkusse kokku leppida? Sellele on raske vastata, sest on selge, et praegune õiguskord töösuhetes on kohmakas ja raskendab, mitte ei hõlbusta uute töökohtade loomist.  Kuid praegu Sotsiaalministeeriumi esitatud kujul IRL töölepinguseaduse eelnõud ei toeta, samas on valmis seda arutama ja sisuliste ettepanekute arvestamisel,  näiteks lapseootel naiste õiguste tagamine, loobumine kollektiivse vastutuse ideest, koondamishüvituse pikendamine, valmis ellu viima.  IRLi jaoks ei ole töölepingu seaduse muutmine asi iseeneses, vaid üks abinõu inimeste elujärje kindlustamiseks. 

Koondamishüvitistest

IRLi seisukoht on, et praeguses eelnõus on ette nähtud ebareaalsed numbrid. Liialt naiivne on ette kujutada, et üle kümne aasta üht tööd teinud inimene nüüd korraga paari nädalaga endale sobiva töö leiab. Seega halvendavad Sotsiaalministeeriumi eelnõus pakutavad koondamisest etteteatamise tähtajad ning koondamishüvitise suurus liialt töötajate olukorda.  IRL pakub omalt poolt arutamiseks välja järgmised koondamisest etteteatamise tähtajad: kuni 10-aastase staa?i puhul üks kuu ja enam kui kümneaastase staa?i puhul kaks kuud, ning järgmised koondamishüvitiste suurused: kuni kümneaastase staa?i puhul kahe kuu palk ja enam kui kümneaastase staa?i puhul kolme kuu palk.  Töölepingu seaduse kõrval on sama olulised meie üldhariduse toetamine, ettevõtluse arendamise meetmed ning kutse- ja kõrghariduse suunamine tööturu vajadustele. 

 

Lapseootel emade õiguskindlusest

 Perekeskse erakonnana on meie seisukohaks, et me ei saa toetada meetmeid, mis last ootava ema õiguskaitset halvendaksid.

Eelnõus on õigusega sätestatud, et tõendamise koormis vallandamise puhul peaks lasuma tööandjal. Kuid see peab olema tagatud ka õiguskaitsega nõnda, et lapseootel ema ei pea töö ülesütlemise tõttu kohtusse pöörduma. Lisaks kutsuksin Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma esimehena kaaluma võimalust sätestada teatud vabatahtliku töö tegijatele aastas üks tööpäev oma vabatahtlike ülesannete täitmiseks. Need on abipolitseinikud, päästjad, kaitseliitlased.  Eesti tulevane arengusuund peab olema avalike ülesannete täitmisel palju suurem kodanikualgatuse toetamine ja kaasamine. Seda peab riik soodustama ka töösuhete reguleerimise kaudu.

Kokkuvõtteks

 Lepinguvabaduse suurendamine on asjakohane. Kuid riik ei peaks lepinguvabadust suurendama osaliselt. Lepinguvabaduse põhimõtte alla peaks minema ka võimalus toetada töötaja tööpanust. Täna on mitmed asjad maksustatud erisoodustusmaksuga, nagu näiteks tööandja maksed töötaja pensionifondi, kulutused terviseedendamisse ja tasemekoolitus kompenseerimine. Muutused on vajalikud ning  seisavad ees.  Muutusi ei tohi käsitleda osaliselt ega ülepeakaela  ning arutelu peab tuginema kaasamise heale tavale. IRLi ülesanne on olla tasakaalu leidjaks koalitsioonipartnerite vahel. Selleks peame põhjalikult analüüsima  erinevaid arvamusi ühiskonnas ja tegelikke vajadusi. Selle tööga oleme alustanud. 

Urmas Reinsalu, IRLi parlamendisaadik   

blog comments powered by Disqus