Töökoha leidmine võtab aega

Töö leidmine on tihti pikk protsess, sest kuigi täna on tööturul töökätest puudus, tuleb igal inimesel leida töö, mis sobib talle, tööandjale ja arvestab inimese soovide, võimetega. Juuli lõpus oli töötukassas töötuna registreerituid 29 992. Iga päev kohtuvad töötukassa karjäärinõustajad, ja konsultandid kümnete inimestega, et aidata neil leida endale sobiv töökoht. Töötukassa abiga asus juulikuus tööle või alustas ettevõtlusega üle 3 300 inimese. Siinkohal mõned õpetlikud lood, kogutud esimesel poolaastal.


Mardi lugu on pikk, algas veebruaris 2012, kui 45aastane Mart tuli esimest korda töötukassasse. Enne seda oli ta 15 aastat töötanud tislerina. Probleemideks uue töö leidmisel kujunesid kehv arvutioskus, tervisehädad ja alkoholiprobleemid. Tänaseks on Mart saanud arvutikoolitusi ja praktika käigus omandas ta arvuti teel juhitava CNC pingiga töötamiseks vajalikud oskused. Kõige suuremaks läbimurdeks uue töö leidmisel oli aga sõltuvusnõustamine ja lähedastega leppimine. Uue töökoha sai ta oma perekonnaliikmete loodud ettevõttes.

20aastane Karin pöördus töötukassasse 2016. aasta oktoobris ja lootis kiiresti Soome tööle minna. Vestluse ajal selgus, et neiu teel on väga suured takistused nagu elukoha, töö- ja keeleoskuse puudumine. Samas oli lihttöid pakkuda kohe ja kodukoha läheduses. Karinile pandi kokku seitsmest erinevast tööturumeetmest koosnev pakett. Korrektse CV vormistamiseks osales ta tööotsingu töötubades ja käis karjäärinõustaja sessioonidel, katsetas noorte tööklubi. Konkurentsieeliseid toetasid tööpraktika ja individuaalsed lahendused ning noortegarantii.

Kandideerimised ei andnud positiivset tulemust. Tekkis motivatsiooni langus ja kadus julgus tööandjatega suhelda. Juhtumikorraldaja leidis, et Karin vajab abi sobiva töö otsimisel ning julgustamist tööandjaga suhtlemisel. Selleks võeti appi individuaalne töölerakendamise tugiisik. Karin oli rahul, et keegi pakub talle tööotsingutel suuremat tuge. Asjad hakkasid arenema, kuni järjekordse tööandjaga jõuti vestluseni. Väikeettevõtja leidis, et Karinist võib asja saada, kui ta oleks valmis praktika abil oskusi omandama. Kuuajalise tööpraktikaga jäi Karin ise rahule.

Tiina tuli Eesti Töötukassas töötuna arvele juunis 2014, kui ta oli 22 aastane. Tal oli kaks aastat enne töötuna arvele võtmist lõpetanud keskkooli ja tegeles lapse kasvatamisega. Töötukassase pöördudes teadis ta väga kindlalt, mida ta soovib teha ja missugusena näeb oma tulevikku. Tema soov oli õppida juuksuriks. Tiina arutas oma koolitusvõimalusi konsultandiga ja karjäärinõustajaga ning kui laps 2014. aasta sügisel lasteaeda läks, sai ta alustada õppimist Tallinnas juuksurikoolitusel. Pärast koolitust soovis Tiina osaleda veel tööpraktikal, et saada juurde praktilisi oskusi ning enesekindlust. Seejärel osales naine lühiajalisel ettevõtluskoolitusel, kirjutas äriplaani, tegeles aktiivselt sobivate ruumide otsimisega. Märtsis 2017 esitas Tiina uuesti täiendatud äriplaani, millele sai positiivse vastuse. Praeguseks tegutseb ettevõtjana.

blog comments powered by Disqus