Tööklubi aitab Võisiku Kodu klientidel tööd leida

Põltsamaa vallas tegutsevas erihoolekandeteenust pakkuvas Võisiku Kodus korraldati sealsetele klientidele mitme kuu vältel tööklubi, mille eesmärk oli õpetada neid suhtlema tööandjatega ja ennast tööturul välja pakkuma.


Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul pidasid nad möödunud sügisel koos Võisiku Kodu inimestega nõu, kuidas selle asutuse kliendid saaksid rohkem teada oma võimalustest ja õigustest tööturul ning oskaksid suhelda tööandjatega. Selleks korraldati esmalt töötuba, kus Võisiku Kodu klientidele tutvustati tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente, räägiti sellest, kuidas käituda töövestlusel, kuidas oma CVd koostada ja kuidas konkreetsemalt tööd otsida.

Seoses töövõimereformi käivitumisega on ka Võisiku Kodu elanikud alates 1. jaanuarist töötukassa kliendid. Seetõttu polnud Liina Võsaste sõnul mõtet seda tähtaega ootama jääda, vaid ta pidas vajalikuks teemat Võisiku Kodu klientidele lähemalt tutvustada. Juba praegu on töötukassal välja pakkuda teenused vähenenud töövõimega inimestele ja uuest aastast alates suureneb nende arv veelgi.

Töötukassa ulatas abikäe

Paljud Võisiku Kodu kliendid vajavad töökoha otsimisel tugiisiku abi. Mõnele tuleb näiteks kasvõi hommikul meelde tuletada, et on aeg tööle minna. Võisiku Kodu juhataja Terje Teder tõi näite, kus ühel nende kliendil paluti oma tuba ära pahteldada ja värvida. Tugiisik viis selleks noormehele pahtli ja värvi tuppa kohale, kuid kui ta mõne aja pärast vaatama läks, seisis noormees toas, ilma et seal midagi ette oleks võtnud. Tal polnud lihtsalt varasemat kogemust, kuidas selliseid töid tehakse. Kui talle aga töö ette näidati, sai ta hakkama väga kvaliteetse remondiga. Praegu töötab Võisiku Kodu 364 kliendist lepingu alusel umbes 60. Nendest osa töötab sihtasutuse Hea Hoog alluvuses samas ehk Võisiku Kodus, mis tegeleb puuetega inimeste käsitööesemete tootmise, töötlemise ja turustamisega. Mõned inimesed sõidavad aga tööle jalgratta või mopeediga. Adavere Agro on üks olulisemaid tööpakkujaid Võisiku Kodu elanikele ja nemad saadavad inimestele transpordivahendi järele.

Koolitaja jäi tulemusega rahule

Võisiku Kodus on aga neid, kes tööd teha tahavad ja suudavad, palju rohkem kui neid, kes seda praegu saavad. Seetõttu kasvas välja idee käsitleda seda teemat veelgi põhjalikumalt ja selleks leiti hea võimalus tööklubis.  Selles klubis võivad osaleda needki, kes end töötuna arvele pole võtnud. Võisiku Kodu pakkus välja tööklubi korraldamiseks vajalikud ruumid ning pani kokku seal osaleva klientiderühma.

Võisiku Kodu juhi Terje Tederi sõnul korraldati koostöös töötukassaga kõigepealt tööotsingu töötuba, kus osales 35 klienti, kelle seast omakorda sõeluti välja kümme tublimat,  kes tööklubi tegevuses osalesid. Klubi alustas tegevust septembri alguses ja koolitus toimus igal esmaspäeval.

Pärast töötukassa poolt hanke väljakuulutamist võttis nii mõnigi koolitusfirma esindaja Võisiku Kodu juhi Terje Tederiga ühendust ja päris, kas koolitus ongi mõeldud erihoolekande klientidele. Terje Teder on väga tänulik firmale Reiting PR, kus oldi valmis sellist võimalust kasutama. Reiting on koolituse tulemusega rahul ning seal osalenud Võisiku Kodu klientide teadlikkus ja enesehinnang kõvasti kasvanud.

Terje Teder tõdes, et koolitusel osalenute ootused on veelgi kõrgemad, nad on saanud teadmisi, mida muidu ei saaks. Liina Võsaste sõnul oli nende jaoks hiljuti lõppenud erihoolekande klientidele korraldatud töötuba õppimise koht selles mõttes, et nad said ülevaate, mida järgmisel korral teisiti ja paremini teha. Ka temal oli alguses kahtlus, kas taolisele sihtrühmale üldse tasub niisugust koolitust korraldada. Nüüd on ta veendunud, et see ettevõtmine õigustas end igati. Pealegi on koolitusel osalenud inimesed ümberkaudsetes ettevõtetes töötanud.  

Võsaste avaldas lootust, et ehk tekib tööandjatel taoliste inimestega kohtudes huvi neid tööle võtta. Samas ei välista ta suhtlemisel ka võimalikke tagasilööke. Koolitajal oli tegelikult päris keeruline leida niisuguseid tööandjaid, kes oleksid valmis psüühikahäirega kliente palkama.

Võisiku Kodu juht nentis, et kõige keerulisem ongi jõuda  kokkuleppeni, et inimene tööle võetakse. Kui mingis ettevõttes sellest barjäärist üle on saadud, siis mõistetakse, et tegelikult on tegemist üsna tavaliste inimestega. Seekord võtsid kliendid vastu Põltsamaa vallas piimakarjakasvatusega tegelev põllumajandusettevõte Viraito ning Põltsamaa linnavalitsuse linnamajandusosakond, mis tegeleb peamiselt linna heakorra ja haljastusega. Põllumajandusettevõtte juhtidega aru pidades selgus, et nad vajavad tööle inimest, kes peab oskama välja selgitada loomade terviseprobleeme, kalkuleerida söödakogust ja koostist ja tegelda ka paberimajandusega. Terje Teder tegi ettepaneku, et tööle võiks võtta  kaks inimest, kellest üks teeks füüsilist tööd ja teine oleks võimeline paberimajandusega tegelema. Põltsamaa linnamajandusosakond on ka varem Võisiku Kodu klientide abi kasutanud ja koostöö kindlasti jätkub.

Piisavalt varasemaid töökogemusi

Tööklubis osalenud Svetlana lausus, et on juhendajaga rahul ning sai oma küsimustele ka vastused. Samas teeb talle muret, et hooldekodust ei saa ju kuhugi alaliselt tööle käia. Svetlana on see tubli inimene, kelle värvitud on paljud Põltsamaa linna sildade piirded. Praegu koob ta Võisiku Kodus vaipu. Juhendaja Tiiu Urva lausus Svetlana kohta tunnustavalt, et temale lausa helistatakse ja kutsutakse tööle. Samas tuleb Võisiku Kodu töötajatel võidelda hommikuti tee äärde pargitud autodega, millega on tuldud hooldekodust töötajaid n-ö mustalt tööle värbama. Ilmselt sellised töötajate otsijad ei tea, et lepingu sõlmimisel Võisiku Kodu kliendiga maksab maksud sihtasutus Hea Hoog ning tegeleb ka töölevärbamisega seotud paberimajandusega.

Kui Svetlana on jätkuvalt tubli, pole välistatud, et tal polegi edaspidi enam vaja hooldekodus elada. Tööklubi klientidepoolse eestvedaja Viktori sõnul on sellistel inimestel päris keeruline töökohta leida. Viktor töötab Võisiku Kodu köögis ja tema kinnitusel on talle alati köögitöö meeldinud. Tema hinnangul oli kõigile tööklubi liikmetele sellel koolitusel osalemine väga kasulik. See aitab astuda esimesed sammud  tööturul, mida need inimesed väga kardavad. Viktor kinnitas, et on nõus ka mõnda muud tööd tegema, kui mõni ettevõtja ta palkaks.

Mattias töötab Adavere Agros ja talle seal meeldib. Noormehe sõnul meeldib talle tööd teha. Suvel oli ta peamiselt abiks silo tegemisel, sügisel käib enamasti lehti riisumas. Talvekuudel seal mõneks ajaks tegevus katkeb. Juhendaja sõnul on Mattias väga hea distsipliinitajuga ja samas abiks kõikjal, kus teda vajatakse.

Teine koolitusel osalenud noormees Ago rääkis, et tema elas varem Tallinnas noortekodus, töötas turvamehena ning teenis head palka. Võisikul olles ta veel kusagil kaugemal tööl pole käinud. Ago on küll linnapoiss, kuid oleks valmis ka maatöid tegema. Tegelikult meeldiks talle siiski rohkem linnas elada.

Kalle lausus, et tema sai tööklubist julgust minna töövestlusele ja rääkida seal sellest, et ta ei saa teha kaheksatunniseid tööpäevi, vaid tahab leida rakendust lühema tööpäevaga. Kalle on erialalt ehitustisler. Mehe sõnul saaks ta ka paljude muude töödega hakkama, aga tõdes samas, et Võisiku Kodus elamine on inimesed natuke laisaks muutnud, sest seal on neile kõik n-ö ette-taha ära tehtud. Töövestluse kaudu saaks Kalle sõnul vajalikku teavet juurde ja silmaringi avardada.

Urmas lausus, et väljaspool Võisiku Kodu pole ta ammu tööl käinud, kuid on tegutsenud osakonnas abitöödel. Samas on ta vahel Maalehest tööpakkumisi vaadanud. Tema tahaks tingimata leida päevase töö, sest vahetustega töö talle ei sobi. Ta on varem töötanud kõrgepinge elektrimontöörina. Praegu on tema soov leida tööd ehitajana. Urmase sõnul on tööklubist talle väga palju kasu olnud.

Liivile meeldis tööklubis väga, tegelikult töötab ta iga päev oma majas käsitööd tehes. Tema käe all valmivad ilusad nukud ja korvid. Nukkusid oskabki seal ainult tema meisterdada. Ta on nelja aasta vältel töötanud ka Põltsamaa Felixis, kuid majanduskriisi saabudes ta koondati. Nüüd ta tervislikel põhjustel enam füüsilist tööd teha ei saa.

Anti on kunagi üliõpilasmalevas ehitustööd teinud ja ka Jüri on olnud ehitaja.
Tööklubi juhendaja koolitusfirmast Reiting Tiiu Urva lausus, et inimesed tulevad koolitusele rõõmuga. Tema sõnul on tore, kui inimene tööklubis osalemisega toime tuleb ja õpitust aru saab, teine asi on see, kuidas ta ise pärast koolituse lõppemist oma tööotsingutega edasi suudab liikuda. Koolitajana tunneb Tiiu Urva muret selle üle, et tööklubis osalenud inimesed kipuvad õpitu unustama, kui nad enam mõnda aega koos ei käi ja nendest probleemidest ei kuule. Samas teeb Tiiu Urvale rõõmu, et tööklubi liikmed toetavad üksteist. Nad on saanud julgust ning veendunud, et ei ole mõtet üksi toas istuda, vaid tuleb tegutseda.

Mida tööklubis õpetati

*Tutvustati tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente

*Räägiti sellest, kuidas käituda töövestlusel

*Kuidas oma CVd koostada

*Kuidas konkreetsemalt tööd otsida

Seoses töövõimereformi käivitumisega on ka Võisiku Kodu elanikud alates tuleva aasta 1. jaanuarist töötukassa kliendid

*Juba praegu on töötukassal välja pakkuda teenused vähenenud töövõimega inimestele

*Uuest aastast alates suureneb nende arv veelgi

*Paljud vajavad töökoha otsimisel tugiisiku abi

Tööklubi liikmed toetavad üksteist

Tööklubi juhendaja koolitusfirmast Reiting Tiiu Urva lausus, et inimesed tulevad koolitusele rõõmuga. “On tore, kui inimene tööklubis osalemisega toime tuleb ja õpitust aru saab, teine asi on see, kuidas ta ise pärast koolituse lõppemist oma tööotsingutega edasi suudab liikuda. Koolitajana tunnen muret selle üle, et tööklubis osalenud inimesed kipuvad õpitu unustama, kui nad enam mõnda aega koos ei käi ja nendest probleemidest ei kuule. Mulle valmistab rõõmu, et tööklubi liikmed toetavad üksteist. Nad on saanud julgust ning veendunud, et ei ole mõtet üksi toas istuda, vaid tuleb tegutseda.”

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus