Tööjõupuudus on võimalus erivajadustega inimestele

Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil oli kõne all erivajadustega inimeste kaasamine tööturule, kus sõna said nii sihtgrupi esindusorganisatsioonide, sotsiaalministeeriumi, töötukassa, tööandjate kui ka mittetulundusühingute esindajad. Avalik istung oli sissejuhatuseks arutelule riigikogu täiskogus, kus erivajadustega inimeste kaasamist on kavas arutada olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Eestis süveneb tööjõupuudus, kuid samal ajal on meil suur hulk erivajadustega inimesi, kellel tööd ei ole. Nagu nenditi, vajavad nad  vastavalt oma erivajadustele väga mitmekülgseid ja paindlikke tugiteenuseid. Kõik need võimalused, mis Eesti riik on viimase kahekümne aasta jooksul loonud, ei ole veel sajaprotsendiliselt ära kasutatud. Siin on veel mitmeid tegevusi, et parandada omavahelist suhtlemist ja tõsta ettevõtjate ning erivajadustega inimeste teadlikkust nendest võimalustest.

Sama oluline on suhtumise muutumine, et ettevõtjad tõepoolest sooviksid puuetega inimesi tööle võtta ja need inimesed omakorda oleksid valmis tööturul osalema; et nad ei pelgaks seda teha. Kui me kõik teeme koostööd, sealhulgas need, kes erivajadustega inimesi tööturule aitavad, siis paljud inimesed ka saaksid tööd ja parandaksid nii oma elukvaliteeti.

Nagu osutasid ettekandjad, on praegustest probleemidest ülesaamiseks, mis aitaks erivajadustega inimesi tööturule, vajalik suurendada osapoolte teavitamist ja tõsta nende teadlikkust erivajadustega inimeste töölerakendamisel.

Vajalik on toetada erivajadusega inimeste koolitamist, pakkuda neile vajalikke tugi- ja sotsiaalteenuseid, luua tööandjatele terviklik tugipakett ning parandada ka rehabilitatsiooniteenuste kvaliteeti.

Samuti rõhutati koostöövajadust nii tööturu osapoolte, tööandjate ja töötukassa kui ka erivajadustega inimestele koolituse pakkujate vahel, et inimesed tõepoolest tööd saaksid, seda enam, et vajadus tööjõu järele kasvab.

Ettekannetega esinesid istungil sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna nõunik Õie Jõgiste, Eesti Töötukassa juhatuse liige Pille Liimal, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm, Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse juhataja Mari Rull ja Indrek Ülper MTÜ-st Abikäsi.

i

MARGUS TSAHKNA, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus