Tööharjutuste projektiga alustati Kasepää vallast

 

Kasepää  vallas käivitati Jõgevamaal esimesena projekt, kus töötukassa ja kohaliku omavalitsuse koostöös pakutakse pikaajalistele töötutele võimalust omandada uusi teadmisi ja oskusi ning osaleda positiivses suhtlemiskeskkonnas.

Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste ütles hiljutisel kohtumisel Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmetega, et seadusest tulenevalt saab tööharjutuse teenust tellida läbi riigihanke.

“Kahjuks  on meie maakonnas viimased hanked läinud nii, et tööharjutuse teenuse pakkujad oleme saanud ainult paari omavalitsusse. Seetõttu ei ole me juba vähemalt aasta saanud paljudes omavalitsustes tööharjutust läbi viia,” tõdes töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja. 

Koostööpartneriks üks vald

Samas märkis Võsaste, et töötukassa üks tänavuse aasta olulisemaid töösuundi on seotud pikaajaliste töötute­ga. “Meie jaoks on ka oluline teha senisest veelgi tihedamat koostööd omavalitsustega, kombineerides mitmesugust abi ja tuge ning lähenedes olukorrale sihtrühmapõhiselt. Sellest lähtudes on valitud igas maa­konnas koostööpartneriks üks vald, et leida pilootprojekti abil töötu­se vähendamiseks tõepoolest toimivaid lahendusi,” rääkis ta. “Kui tekkis võimalus sellist projekti läbi viia, mõtlesin päris kaua, millisest omavalitsusest alustada. Kasepää vald on Jõgevamaal piirkond, kus tööpakkumisi on väga vähe. Tööle kandideerimisel on takistuseks olnud ka eesti keele oskuse puudumine,” lisas Võsaste.

Tööharjutusi viiakse läbi alates käesoleva aasta 28. juunist kui 30. novembrini kestvusega 400 tundi ja seda teeb Koduvald Kasepää MTÜ.

Tööharjutuse eesmärk on arendada osalejate eneseanalüüsioskust, pingete ja stressiga toimetulekut, õpetada koostama pere eelarvet ja lahendama  igapäevaelu probleeme. Arendatakse ka arvuti ja ID-kaardi kasutamise oskust ning õpetatakse koostama kandideerimisdokumente töö saamiseks. Samuti saadakse tööharjutusel  teadmisi ettevõtluse ja ettevõtjana tegutsemisest ning töösuhte õiguslikest alustest. Nii taastatakse  tööharjumust ja valmistatakse töötuid ette uue eriala omandamiseks,” rääkis Võsaste. 

Osalejaid kokku viis

Tänavu osaleb tööharjutusel viis Kasepää valla pikaajalist töötut. Kasepää valla sotsiaalnõunik Renee Rumm ütles, et valik sai kokku pandud toimetulekutoetuse saajate ja töötukassa nimekirja alusel. “Tegelikult võiks rühmas olla kuus inimest, aga rohkem soovijaid sel aastal ei olnud,” lisas Rumm.

Tema sõnul viiakse tööharjutused läbi Kasepää valla töötute keskuses, juhendajatena on kaasatud käsitööõpetaja, psühholoogi teenus ostetakse Jõgevamaa nõustamiskeskuselt. Tööharjutust viiakse läbi eesti ja vene keeles. Rumm ise osaleb sotsiaalnõustajana.

Kõige rohkem pakub Rummi sõnul inimestele huvi käsitöö ja vaibakudumine, kuid palju küsitakse ka loengutes käsitletavate teemade kohta (sotsiaaltöö, mitmesugused seadused, psühholoogiline nõustamine, rühmatöö).

Rummi hinnangul on osalejad iga korraga rohkem motiveeritud, sest nendega tegeldakse ja pakutakse uusi võimalusi. “Kõik see arendab inimest ja loob võimaluse taas tööturule siseneda, kindlasti suureneb inimese usk enesesse,” lisas ta.

Liina Võsaste märkis, et projekti lõppeesmärgiks on koolitada osalejad hooldajateks. Vastava koolituse läbinud võivad Kasepää vallas kunagi ka rakendust leida.

“Meie piirkonnas on palju inimesi, kes vajavad teise inimese abi,” kinnitas Rumm. 

Töötukassa Jõgevamaa juht on käinud vaatamas, kuidas rühmal läheb. “Tagasiside põhjal on tööharjutusel osalejad rahul, et neile sellist võimalust pakuti, ning nad ootavad huviga erialakoolitust, mis peaks tööharjutusele järgnema,” rääkis ta.

Tööharjutus kestab novembri lõpuni ning sellele peaks järgnema sotsiaalhooldaja koolitus koos eesti keele õppega ning hiljem vajadusel veel ka tööpraktika.

Liina Võsaste kinnitusel on edaspidi võimalik samasugune  koostöö kõikide Jõgevamaa omavalitsustega. Äsjasel kohtumisest Jõgevamaa omavalitsusjuhtidega selgus, et  omavalitsused on  sellest huvitatud.  “Arutamist väärivad kõik mõtted ja ettepanekud. Olen juba leppinud kokku esimesed kohtumised omavalitsusjuhtidega, et leida parimad võimalused inimeste tööle aitamiseks,” ütles Võsaste.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus