Tööd alustavad võlanõustajad ja perelepitaja

Järjekordsele ümarlauanõupidamisele kogunenud sotsiaaltöötajate algatusel hakatakse Jõgevamaal pakkuma nii võlanõustamise teenust juriidilisest aspektist lähtuvalt kui ka perelepituse teenust.

Mitmete maksete tasumisega  keerulisse olukorda sattunud inimestele osutavad võlanõustamise teenust kõik maakonna sotsiaaltöötajad.  Ümarlauas arutletu käigus selgus aga, et tihti võib võlanõustamisel tekkida juriidilisi küsimusi, mida sotsiaaltöötajad ei suuda alati lahendada. “Sotsiaalvaldkonda tundev võlanõustaja tutvub probleemi olemuse ja selle lahendamisvõimalustega ja abistab ka võlgnikku kulude ja tulude ökonoomsemal planeerimisel,” ütles Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja kohusetäitja  Aime Meltsas.

Ta märkis, et võlanõustamise alast õigusabi hakkavad  osutama osaühingu Auksmaa, Madal ja partnerid juristid, kes suhtlevad vajadusel kirjalikult võlausaldajaga, aitavad vajadusel koostada riigiõigusabi taotluse ning annavad menetluse üle kohtu poolt määratud riigiõigusabi osutajale. Nad on valmis ka ise osalema kohtumenetluses, kui kohus riigi õigusabitaotluse tagasi lükkab.

Perelepituse teenust hakkab Jõgevamaal osutama Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalabi osakonna juhataja Anne Veiram, kes on läbinud vastava koolituse, kuid alates 2010.   aastast  oma  vallas perelepituse teenust osutada ei saa.

“Perelepituse eesmärgiks on ennekõike kokkulepe nende alla 18-aastaste lastega seotud õiguste ja kohustuste suhtes. Lepitaja juhendab osapooli ja suunab neid erimeelsustele lahendusi leidma. Perelepituses lahendatakse probleeme, mis on seotud laste edasise elukohaga. Aidatakse suhtlemise korraldamisel lahus elava vanemaga, vanemlike kohustuste täitmise ja  elatusraha maksmisega ette tulevate probleemide puhul, vanavanemate ja sugulastega suhtlemisel,” rääkis  maakonna sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna eestvedaja Aime Meltsas.

Kõnelauseid teenuseid on võimalik hakata meie maakonnas kasutama alates 1. augustist ja mõlema valdkonna spetsialistid hakkavad abivajajaid vastu võtma Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ruumides  Jõgeval Ristiku 3, kuhu on eelnevalt vaja registreerida telefonil 776 0192.

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus