Toll tõkestas Lõuna-Eestis ebakvaliteetse kütuse müügi

Lõuna maksu- ja tollikeskuse tollikontrolli ametnikud avastasid ajavahemikus 9. -18. maini neljast tanklast kokku 51 023 liitrit kütust, mis ei vastanud kütusekvaliteedi normidele. Kütus oli ebakvaliteetne peamiselt kõrge väävlisisalduse ja madala leekpunkti osas. Nimetatud

nõuetele mittevastava kütuse kasutamine toob kaasa kahjulike ainete eraldumise keskkonda ning automootorite liigse kulumise. Samuti on nõutust madalama leekpunktiga kütus plahvatusohtlikum.

Lõuna maksu- ja tollikeskuse tollikontrolli juht Andres Kruusimägi ütles, et tolli ülesanne on kontrollida, et kütus vastaks kehtestatud normidele, see on nii autojuhtide kui ka keskkonna huvides. Kruusimägi lisas, et viimasel ajal on toll ebakvaliteetset kütust avastanud üsna tihti. “Tankad peaksid olema tähelepanelikumad ja ostma kütust ainult kindlate partnerite käest. Mittesoovitav on soetada kütust

tundmatu firma käest,” rõhutas Kruusimägi. Ta lisas, et

tanklapidajatel on ka endal võimalik mõistlike kulutustega veenduda soetatava kütuse kvaliteedis, kontrollides kütuse põhinäitajaid nagu väävlisisaldus ja leekpunkt või bensiinide puhul hapnikuühendite sisaldus.

9. mail. kontrolliti Tartus asuvat tanklat, kus normidele ei

vastanud väävlivaba diislikütus, kuna väävlisisaldus müüdavas kütuses oli 26 mg/kg kohta. Lubatud väävlisisaldus on 10 mg/kg kohta. Toll peatas kokku 7960 liitri ebakvaliteetse kütuse müügi antud tanklas

ning juhtunu suhtes algatati väärteomenetlus.

9. mail kontrolliti Lõuna liikuva rühma ametnike poolt Valgamaal asuvat tanklat. Kontrollimise käigus võeti proovid väävlivabast diislikütusest ja diislikütusest väävlisisaldusega kuni 50 mg/l.

Vastavalt proovivõtu- ja analüüsiaktile ei vastanud proovid

nõetele, väävlivabas diislikütuses oli leekpunkti näitaja  lubatud 55 asemel 24,5 ning tavalises diislikütuses oli väävlisisaldus lubatud 50 mg/l asemel 69 mg/l kohta. Tõkestati kokku 8014 liitri diislikütuse müük ning 6072 liitri väävlivaba diislikütuse müük.

10. mail 2006 kontrolliti Võrus asuvat tanklat, kust avastati 25 505 liitrit nõuetele mittevastavat kütust, mille leekpunkt ei vastanud diislikütuse standardile. Väävlivaba diislikütuse (kogus 7359 liitrit) leekpunkt oli 26,8 ning diisel formula (kogus 18146 liitrit) leekpunkt 28,8. Lubatud näitaja on 55. Juhtunu suhtes algatati väärteomenetlus.

12. mail kontrolliti Võrumaal asuvat tanklat, kus peatati kokku 3472 liitri nõuetele mittevastava diislikütuse müük, kuna kütuse leekpunkt (22,7) ei vastanud standardile. Lubatud näitaja on 55.

Juhtunu suhtes algatati väärteomenetlus.

Liis Plakk,
Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja

blog comments powered by Disqus