Tolkieni-sõbrad kogunevad Kassinurme

Põhja-Euroopa ja anglosaksi vanade pärimuste põhjal kunstliku, aga väga põneva ja tervikliku mütoloogilise süsteemi loonud http://J.R.R/. Tolkieni (1892-1973) teosed on köitnud kogu maailmas miljonite inimeste kujutlusvõimet ning muutnud nende mõtteviisi. Eriti palju on tema teostest inspiratsiooni saanud rollimängude ehk LARPide (lühend ingliskeelsest väljendist ‘live action roleplay’) harrastajad. Eesti Tolkieni-sõprade suurlaager algab tuleva neljapäeva õhtupoolikul seminariga, millel Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristikaosakonna juhataja Mare Kõiva kõneleb Tolkieni loodud müütilise Keskmaa seotusest reaalajalooga ning Keskmaa Ordu meister Mati Nuut Keskmaa olustiku taasloomest tänases Eestis. Järgneb avalik diskussioon, milles arutletakse selle üle, missugused eetilised piirangud seab Tolkieni looming Keskmaa olustiku taasloomisele tänapäeval. Avapäeva õhtul õpitakse veel Tarmo Kivisilla juhendamisel vanu tantse. Reede on töö- ja õpitubade päev. Töötubades saab õppida muinasaja stiilis pronkskäevõru ja hoburaudsõle, aga ka vöökoti, ümarkilbi, rõngassärgi ja I generatsiooni boffermõõga valmistamist. Õpitubades käsitletakse esmaabivõtteid looduses, ravimtaimede kasutamist, ajutise varjualuse meisterdamist, jäljeajamist, erinevaid tuletegemisviise, ?amanistlikku maailmatunnetust ning rahvalaululiku muusika ja avaldamiskõlbliku fantastilise proosa loomist. Dunedaini Suurlaagri üks põnevamaid ettevõtmisi on linnusevallutamise õpituba, mille viivad läbi arheoloog Ain Mäesalu, Kaitsejõudude Peastaabi väljaõppejaoskonna kapten Meelis Säre ja rollimänguentusiast Allan Bernard. Õpitoas tutvustatakse linnuse erinevaid piiramis- ja vallutamisvõtteid ning proovitakse neid tegelikkuses läbi. “Linnusevallutamise õpituba pole Eestis kunagi varem korraldatud, sest varem polnud linnustki, kus seda läbi viia,” ütles suurlaagri peakorraldaja, Mati Nuut Keskmaa Ordust, lubades, et mullu Kassinurme mägedesse rajatud linnusefragment jääb vallutusõppuse käigus ikka kenasti terveks. Reede hilisõhtust kuni pühapäeva keskpäevani mängitakse rollimängu, mille teemaks on Elendili päeva tähistamine Fornostis Keskmaa III ajastu 881. aastal. Mängus löövad kaasa Marju Varblane ja Toivo Sõmer ansamblist Paddy’s ning Sofia Joons. Neljapäeval ja reedel (kuni kella 21ni) on suurlaager uudistamiseks avatud kõigile huvilistele, kuid töö- ja õpitubades osaleda ja ühiskatlast süüa saavad vaid eelnevalt registreerinud ja osavõtumaksu tasunud. Ka rollimäng on ainult registreerinud ja osavõtumaksu tasunud inimestele ning mängu ajal on Kassinurme mägede territoorium mängus mitteosalejatele suletud. Lisateavet suurlaagri kohta saab Keskmaa Ordu koduleheküljelt www. keskmaa.ee. RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus