Toimetuselt: Kirjutage Vooremaale ikka!

Toimetus ootab jätkuvalt lugejate kirju, aga paraku on nende pikkus ettenähtud ruumiga piiratud, seega on kirjade toimetamine ja lühendamine loomulik ning vältimatu. Nii on tänapäeval kõigis ajalehtedes.
Pooleli jäi seekord ka lugupeetud Aleksander Kõrgesaare kiri, lihtsalt rohkem ei mahtunud. Tänud tublile kirjasaatjale igal juhul!
Kirjutage meile ikka, ent proovige kirjutada lühemalt, siis mahub paremini ära. Kel aga võimalik, kasutage elektronposti, kuna masinakirjutajaid toimetustes enam pole. Ent ärgu vanem põlvkond ehmugu, püüame ikka hakkama saada ka tavalise posti teel tulnutega. Lugejate kirjad on alati huvitav tagasiside, ka siis, kui need lehte ei jõua.

Parimate soovidega
Jüri Leesment,
peatoimetaja

blog comments powered by Disqus