Toimeta, metsaomanik, tulevik toob kasu

Aasta hakkab peagi jõudma lõpusirgele. Mets ja loodus on arenenud ja kasvanud jõudsalt tänu rohketele sademetele.

Kevadel metsas alustatud  ja tehtud tööd peab nüüd üle vaatama ning kindlaks tegema, mis on suvega toimunud. Kui istutati noori puutaimi, siis nüüd on aeg vaadata,  kuidas istutamine õnnestus. Kasvama pandud taimed tuleb rohust ja kulust vabastada, tallata maha rohi ja vajadusel eemaldada mehaaniliselt võsa, et see lume survel istutatud taimedele ei vajuks.

Hoolitsege istutatud taimede eest

Kui nii peaks juhtuma, võib kahju järgmisel kevadel olla päris suur. Noored taimed on vajunud maadligi ja on kõverad, sageli ka lume ja rohu survel murdunud. Siis on kevadel tehtud kulutused olnud liigne raharaiskamine. Eriti halb, kui nende tööde jaoks ka toetusi taotleti. Kui rajatud kultuurid  on omaniku hooletuse  tõttu hukkunud, tuleb toetused tagasi maksta. Kui see on juhtunud  omanikust sõltumata põhjusel (liigniiskus, metsloomade kahjustus), tuleb sellest teada anda Erametsakeskusele.

Niimoodi tuleb oma tehtud tööde tulemust jälgida viis aastat, sest kogu selle ajavahemiku jooksul võivad Erametsakeskuse kontrollid tulla noori taimi vaatama.

Kultuuri hooldustoetust saab taotleda 19. novembrini

Kevadel istutatud metsakultuuridele, mis on nüüdseks üle vaadatud ja hooldatud, saab taotleda kultuuri hooldustoetust. Õiguse selleks annab kevadel võetud metsateatis istutamise kohta. Nende andmete esitamise viimane kuupäev on 19. november.

Selleks ajaks tuleb ka esitada taotlus uute kultuuride rajamise ning maapinna ettevalmistamise kohta, mis on tehtud suve teisel poolel.

Raiete ja muude metsakasvatuslike tegevuste aluseks on metsaregistrisse kantud andmete omamine. Metsamajanduslike soovituste kava koostatakse kümneks aastaks. Need andmed on soovituslikud ja lähtuvad Eesti Vabariigis kehtivast metsaseadusest. Viimane paneb aluse, mida saab ja võib oma metsa majandamisel teha. Kui metsamajanduskava on aegunud, tuleb see uuendada.

Metsamajanduskava koostamiseks on ette nähtud toetus

Koostatud metsakavale on ette nähtud ka siseriiklik toetus. Kompenseeritakse 14,5 eurot  ühe metsamaahektari kohta.  Kui palju läheb maksma kava koostamine, sõltub sellest, kui suur on metsamaa pind. Oma kogemustele toetudes saan öelda, et üle 12 ha metsamaa kava koostamise maksumus on toetuseraha suurusjärgus. Kui nüüd kiiresti tellida metsamajandamise inventeerimisandmed, saab toetuse taotluse veel esitada 5. detsembri vooru.

Tuletan ka meelde, et  2010. aasta oktoobris esitatud “Metsa väärtuse parandamise”  (noorendiku hooldus)  toetuste  taotlemise aeg lõpeb 2013. aasta aprillis. Ärge unustage üle vaadata ka hooldusraieks võetud metsateatisi. Teatavasti peab tööde tegemise ajal olema  kehtiv metsateatis märkega “lubatud”. Kui sellist teatist ei ole, võtke uus.

Tehke vajalikud tööd  metsas ära ja saatke tehtud tööde aruanne Erametsakeskusele. Võimalik, et uudiseks on mõnele omanikule ka see, et tööd võib metsas ise teha ja selle kohta ei ole vajalik esitada arveid, nagu oli nõue, kui taotleti toetust. Toetuse  suurus on 160 eurot hektari kohta. 

Erametsaomanikele pakub abi Palamuse Metsaselts MTÜ. Küsige julgesti nõu.

AIN MALM, Palamuse Metsaselts MTÜ

blog comments powered by Disqus