Toidutöötlejad saavad riigilt erakorralist toetust taotleda

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas Eesti maaelu arengukava 2014−2020 raames antava erakorralise toetuse määruse.


Toetust antakse põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE), kelle majandustegevusele on COVID-19 kriis avaldanud negatiivset mõju. Toetust saab taotleda COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks kavandatud teavitus- ja müügiedendustegevusteks.
Meetme eelarve on 1,52 miljon eurot. Selle raames toetatakse põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevaid ettevõtteid kuni 25 000 euroga. Taotluste eeltäitmise avab põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) perioodil 21.–27. oktoober 2020 ja taotlusi saab esitada 28. oktoobrist kuni 4. novembrini 2020. a.
Meetme rakendamiseks taotles Maaeluministeerium riigiabi loa Euroopa Komisjonilt, mille viimane 6. oktoobril 2020 ka heaks kiitis.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus