Toiduabi – kellele ja miks?

Paljudes kohtades jagavad heategevusorganisatsioonid koostöös omavalitsuste sotsiaaltöötajatega abivajajatele nn Euroopa Liidu toiduabipakikesi. Toiduabi kohta levib aga ka palju vildakat infot, sellepärast selgitan teemat.

Euroopa Liidu toiduabi ühenduses enim puudust kannatavatele inimestele ei ole tavalises mõistes humanitaarabi, mis saabub kingitusena. Toiduabi on liikmesriikide heategevusorganisatsioonide tellitud.

Sellise skeemi on Euroopa Komisjon liikmesriikides sisse seadnud kui võimaluse realiseerida sekkumisvarudesse kokku ostetud põllumajandustooteid. Sekkumiskokkuost omakorda on turukorraldusmeede, mida rakendatakse siis, kui mõne tootegrupi hinnad on turul väga madalad ja põllumajandustootjatel on raskusi oma toodangu realiseerimisega. Siis ostetakse tooteid tootmiskulusid katva hinnaga kokku. Viimastel aastatel on ostetud teravilja, võid ja lõssipulbrit ning seda on Euroopa Komisjoni otsusel ka toiduabiks ringlusse pandud. Sekkumisvarusid  kasutatakse ka toiduabina jagamiseks minevate toodete eest tasumiseks.

Igal aastal tellivad heategevusorganisatsioonid PRIA kaudu järgmiseks aastaks soovitud kogused toodete lõikes. Tänavu tuleb Eestisse jahu, makarone, kaerahelbeid, mannat ja riisi. Ka piimatooteid võiks toiduabina saada, aga kuhu heategevusorganisatsioonid selle saabumisel paneksid – vaja oleks külmseadmetega ladusid!

PRIA ülesanne on edastada Eesti toiduabisoovid Euroopa Komisjonile, kes määrab igale riigile toiduabi rahastamiseks summad ja/või kogused sekkumisvaru toodetest. Siis korraldab PRIA riigihanke toiduabi tarnija leidmiseks. Osaleda võib iga EL-i ettevõtja, sest eesmärk on leida kõige soodsam ehk odavam pakkuja.

i

Eestis võitis tänavuse riigihanke Leedu firma UAB ,,Amber pasta”, kes tarnib toiduabi 300 tonni võrra rohkem, kui Eesti kuus heategevusorganisatsiooni mullu kevadel tellisid. Sel juhul muutub igaühe kogus võrdeliselt, sest tegelik jagamisele minev kogus selgub alles riigihankega ja seda pole võimalik ette ennustada. Ka varem on ette tulnud nii koguste suurendamisi kui vähendamisi.

Eestis tellib suurima koguse toiduabi Eesti Punane Rist, kelle võrgustik katab enamikku maakondi. Lisaks veel  MTÜ Heategevuskeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit ning kolm väiksemat ühendust.  

iii

Mahalaadimine on abi saaja korraldada

1627 tonni toiduabi saabub tänavu Eestisse Leedust 86 kaubaautoga, igaüks mahutab 19 tonni. Reeglite kohaselt toimetab tarnija toiduabi valmistamiskohast tellijale, Euroopa Komisjon hüvitab transpordikulu. See tingimus oli kirjas ka riigihankes.

Rangelt õigusakte järgides võiks tarnija saabuva toiduabi tuua igale tellijale kätte paaril aadressil, näiteks Punasele Ristile tema koguse kahte-kolme lattu, kus on ka mahalaadimise võimalus.

Saajate jaoks oleks kõige mugavam, kui Leedust saabuv auto jõuaks lõplikele vastuvõtjatele sobival ajal igasse vallakeskusse, linna või külla, kaasas tõstuk ja transporttöölised. See pole aga mõeldav. PRIA on abisaajatele vastu tulnud ja koordineerib toiduabi jõudmise kokkulepitud ajal 44 paika üle Eesti.

Kaup toimetatakse seega sisuliselt koduuksele, kohapealne mahalaadimine peaks olema siiski heategevusorganisatsioonide ja nende partnerite korraldada, kellel on majandamiskuludeks  võimalik taotleda PRIA-st toetust üks protsent saadud toiduabi maksumusest.

PRIAsse on  juba korduvalt helistatud ja küsitud, et seal ja seal juba jagati toiduabi, millal  ja kust meie valla inimesed seda saavad.

PRIA ei saa sellistele küsimustele vastata, sest kohapealset toiduabi väljajagamist korraldavad heategevusorganisatsioonid koostöös omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Igasse omavalitsusse ei ole toiduabi soovitudki – liiga palju lisatööd, on mõni ametnik öelnud. Kas koduvalda on toiduabi  tulemas ja kuidas seda jagatakse, seda tuleks küsida kohalikelt sotsiaaltöötajatelt.

Toiduabi kohalevedu Leedust Eesti heategevusorganisatsioonidele kestab 23. juulini. Pakkidena jagatava toiduabi peavad  paljulapselised pered, töötud, puudega ja toimetulekuraskustega pered, üksi elavad vanurid jt kätte saama tasuta.  

Toiduabi  käsitlevad määrused ja juhendid on kättesaadavad PRIA veebilehelt www.pria.ee/et/toetused/valdkond/euroopa_liidu_toiduprogrammid/toiduabi/ 

iii

LILY HANTSON, PRIA turukorraldusbüroo juhataja

blog comments powered by Disqus