Tohtrid manitsevad inimesi katustel ettevaatlikud olema

Arstid manitsevad katuserookijaid ohutusnõudeid järgima ja olema ettevaatlikud, sest läbi katuse või ka alla kukkumisel võib tõsiselt viga saada.

SA Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder ütles, et seni on meie kandis hästi läinud ja väga tõsiseid traumasid ei ole ette tulnud. Mitu inimest on küll katuselt lumehange kukkunud, kuid nende vigastused on piirdunud vaid põrutusega. Haiglaravi on seni vajanud vaid üks inimene, kes kukkus läbi katuse.

“Meie hooned on õnneks madalad ühekorruselised ja umbes kahe ning poole meetri kõrguselt kukkunuid on seni päästnud lumehanged,” märkis Põdder. Samuti pole tema kinnitusel suuri lumelarakaid ja jääpurikaid seni meie maakonnas katustelt inimestele peale kukkunud.

Nii tema kui ka teised arstid soovitavad kõikidel katusele ronijatel järgida ohutusnõudeid ja kasutada turvavarustust.

Eelmise nädala lõpu ja uue nädala alguse sula tõi küll ülilibedad teed ja tänavad, aga õnneks on inimesed väga ettevaatlikud ning suuri traumasid pole seni ette tulnud. Lähenev lumesadu ja tuisk peaksid teede libedust veidi leevendama.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab aga ehitiste omanikele jätkuvalt meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 meetrit.


Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed või kus katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse on tuulega kuhjunud lund hangedena koguses, mille kaal võib lubatut mitmekordselt ületada. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, sest see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada sadevee ärajuhtimist.

i

HELVE LAASIK

i

Järgige ohutusnõudeid

· Eelnevalt hinnake, kas lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab lume ära koristada ka näiteks redeli abil;
· Enne katusele minekut tehke kindlaks kohad, kus on oht  läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad kattematerjalid, mis ei talu inimese raskust);
· Juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, on soovitav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;
· Katusele minnes arvestage ilmastikutingimustega. Jäätumine, tugev lumesadu ja tuul võivad riski oluliselt suurendada.
· Võimaluse korral paigaldage katuseservadesse ajutised piirded, mis peavad olema piisavalt tugevad, et kanda selle vastu kukkuvat inimest;
· Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see ala tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega ja pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada;
· Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla;
· Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need kindlasti paigaldada.
· Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleks katusele paigaldada lumetõke;
· Lume ja jää sulatamisel vältige keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme;
· Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutage õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

i

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale, sealhulgas takistama juurdepääsu varisemisohtlikule ehitisele ning paigaldama hoiatussildid.
i

Allikas: TJA

blog comments powered by Disqus