Toetussumma ootuses eelarve pingeline

30. novembri seisuga oleks Põltsamaa linna eelarvesse olema laekunud 91,7 protsenti tuludest, tegelikult on see näitaja 89,6 protsenti.

Põltsamaa linnavolikogu istungil andis Põltsamaa linnavalitsuse pearaamatupidaja Sille Epro ülevaate linna eelarvega seonduvast. Pearaamatupidaja sõnul pole küll alalaekumine kuigi suur, kuid tõsisem on probleem toetuste osas.

i

Tulumaksu on laekunud  92,2 protsenti ehk 1,8 miljonist eelarve plaanitud maksutuludest on laekunud 1,7 miljonit eurot.

Tulumaksu oli laekunud 10 100 eurot planeeritust rohkem. Maamaks on eelarvesse planeeritud 38 300 eurot ja maamaksu on laekunud 38 200 eurot.

i
Tegevuskulude toetused on laekunud täies mahus ehk 163 800 euro ulatuses. Põhivarade soetamiste toetuste aasta eelarve mahuks on 530 500 eurot. Sellest on laekunud 335 300 eurot. Probleem on põhivarasoetuste toetuste laekumisel selles, et Põltsamaa linnal tuleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt saadava toetussumma eest linna ehitatava päevakeskuse kulud kanda kohe, kuid toetussumma laekub alles jaanuaris-veebruaris. Seetõttu jäi Põltsamaa aasta lõpus hätta oma allasutuste töötajatele palkade maksmisel. Sille Epro sõnul ei aita seegi, kui tulumaksu laekub rohkem, sest see ei kataks EASilt saadavat toetussummat.

Laenu on Põltsamaa linn võtnud vähem, kui tegelikult võtta tohiks. Laenu võtmine on enamjaolt seotud Põltsamaal lõpetamisjärgus oleva vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega. Novembri lõpu seisuga on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) võetud 474 000 euro asemel laenu 247 800 eurot. Detsembris tuleb Põltsamaa linnal KIKilt veel laenu juurde võtta. Pangalaenu on Põltsamaa linnal 2011.aastal võetud 126 400 eurot ja sama palju oli pangalaenu mahuks ka plaanitud. Laenukohustus oli Põltsamaa linnal kokku novembrikuu lõpu seisuga 1,6 miljonit eurot, mis koosneb 451 900 euro suurusest laenusummast, mis on võetud KIKilt ning umbes 1,2 miljoni euro suurusest pankadelt võetud laenusummast. Reservfondis oli novembrikuu lõpu seisuga 1700 eurot tavareservfondi arvel ning projektide omaosaluse tasumiseks 400 eurot.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus