Toetusrühm soovib ühendada Tallinna ja Tartu neljarealise maanteega

27. jaanuaril moodustasid riigikogu liikmed neljarealise Tallinna-Tartu maantee toetusrühma, mille eesmärk on toetada sellise tee ehitamise jätkamist Koselt Tartuni.

Toetusrühma esimehe Kristjan Kõljalgi sõnul on neljarealine maantee Tallinnast Tartuni Eesti vaimu ja võimu ühendamise seisukohalt oluline regionaalarengu projekt. Ta tõdes, et  Tallinna-Tartu maantee on lõiguti ajale ja liiklusele jalgu jäämas, mistõttu võiks võtta sihiks ehitada neljarealine tee 2020. aastaks valmis Tallinnast Mäoni. Tema seisukoht on, et kvaliteetsed ühendused nii interneti, elektrivõrgu kui maanteena loovad Eesti maapiirkondadele arenguvõimalusi.

Põltsamaa piirkonnale oluline

Teatavasti peaks juba üsna varsti algama kõnealuse maantee Põltsamaa ja Tartu vahelisele teelõigule esimese möödasõiduala väljaehitamine. Küsimusele, ega neljarealise maantee toetusrühma moodustamisega hiljaks pole jäädud, vastas rühma aseesimees, riigikogu liige Aivar Kokk, et parem hilja kui mitte kunagi.

Koka sõnul  on tänaseks olemas koalitsiooni kõigi kolme osapoole tahe neljarealise Tallinna-Tartu maantee projekt ellu viia. Et ehitamine koos projekteerimiste ja maaostudega kestab ligi kümme aastat, ei saa sellel ajal elu seisma jääda ning Põltsamaa piirkonna jaoks on oluline kiire ja ohutu ühendus Tartuga, mistõttu on esimese etapina vaja möödasõidualad välja ehitada. Aivar Kokk lausus, et kolmerealise tee puhul ei ole vaja välja ehitada kahetasandilisi ristmikke, vaid rajatakse lihtsalt laiem teetamm, mida saab neljarealise tee tarvis veelgi laiendada. Ta märkis, et ruumiliselt  ei  saa  küll Tartut Tallinnale lähemale tuua, aga seda saab teha ajaliselt.

Väikelinnades on elu turvalisem

Oluline on, et majandus ka väljaspool Tallinna elavneks,   tekiks juurde töökohti ning inimesed ei peaks töö saamiseks Tallinna kolima. Kui üle riigi saab välja ehitatud korralik teedevõrk, hakkavad ka töökohad Tallinnast välja liikuma. Paljud tööandjad on Tallinna investeerides praegu sundseisus, sest mujale Eestisse investeerimist takistab nõrk ühendus suuremate keskustega, eelkõige Tallinnaga. Kui luua eeldused inimeste paremaks liikumiseks linnade vahel, tekivad väiksematel linnadel paremad positsioonid töökohtade ligimeelitamiseks. Kui investoril ei ole rahalises mõttes enam väga suurt vahet, kas rajada ettevõte Tallinna või Tartusse või hoopis kuhugi väikelinna, pääsevad maksvusele sellised näitajad nagu elukeskkonna kvaliteet ja turvalisus, mis väikelinnades on tihti parem kui suuremates.

Praegu on Eesti riigi laenukoormus Euroopas üks väiksematest. Seetõttu on aeg võtta laenu, et teha ära vajalikud investeeringud infrastruktuuri. Ühe kilomeetri neljarealise  tee  keskmine maksumus on 4 – 4,5 miljonit eurot.

 Lõplike otsuste langetamisel ühe või teise maantee väljaehitamiseks tuleb eelnevalt teha majanduslik analüüs.

Neljarealise Tallinna-Tartu maantee toetusrühm

*Toetusrühma aseesimeheks valiti Aivar Kokk

*Toetusrühma kuuluvad Maire Aunaste, Igor Gräzin, Jüri Jaanson, Johannes Kert, Martin Kukk, Ants Laaneots, Lauri Luik, Madis Milling, Kalle Muuli, Meelis Mälberg, Ivari Padar, Urve Palo, Heljo Pikhof, Henn Põlluaas, Laine Randjärv, Andre Sepp, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Tanel Talve, Tarmo Tamm ja Terje Trei.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus