Toetatakse mittetulunduslikku tegevust Põltsamaa vallas

Põltsamaa vallavalitsus annab teada, et neljapäevaks, 15. oktoobriks tuleb kõigil soovijail esitada järgmiseks eelarveaastaks mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlus.


Antud toetuse eesmärgiks on arendada Põltsamaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning soodustaks valla elanike omavahelist koostööd.
„Põltsamaa vallavalitsuselt saab taotleda 2021. aastaks mittetulundusliku tegevuse toetust. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober – selleks ajaks tuleb SPOKU digi-keskkonna kaudu esitada toetuste taotlused,” selgitas Põltsamaa vallavalitsuse kultuuritööspetsialist Ülle Ottokar.
„Toetust võivad taotleda kõik seltsingud ja registreeritud ühingud, kes tegelevad Põltsamaa valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega,” lisas Ottokar.
Toetuse taotlemisel ei ole määratud kindlat piirsummat ühele taotlusele, kuid tuleb arvestada sellega, et kogu aasta lõikes on toetuste andmiseks olemas oleva raha hulk piiratud.
2020. aasta kultuuri- ja spordivaldkonna mittetulundusliku tegevuse toetuseks oli planeeritud kokku 168 000 eurot. 2021. aastal antavate toetuste kogusumma ei ole veel selgunud, sest 2021. aasta valla eelarve ettevalmistused alles käivad.
„Praegu saab öelda seda, et mittetulunduslike tegevuste toetuste kogusumma ei tõuse valla eelarves järgmiseks aastaks,” selgitas Ülle Ottokar.
Rohkem infot mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise kohta leiab Põltsamaa valla kodulehelt internetis: https://www.poltsamaa.ee/mtu-de-toetamine.
Nõu saab küsida ka Põltsamaa vallavalitsuse kultuuritööspetsialistilt telefonil 5300 2557 või e-maili aadressil ulle.ottokar@poltsamaa.ee.
TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus