Toasooja hinnast Jõgeval

Jõgeva linna tsentraalkatlamaja kaudu linna elamuid ja asutusi küttev AS  Eraküte on viimasel poolel aastal korduvalt kergitanud hindu, mis uue tõusu ootuses on ületamas talutavuse piire. AS Eraküte on taotlenud konkurentsiametilt soojahinna tõusu piirhinnaga 926,11 + käibemaks ühe MWh eest alates 1. aprillist.

Lähtudes meie piirkonna inimeste rahakoti suurusest, peame väidetavalt konkurentsiametiga kooskõlastatud piirhinda ebamõistlikult kõrgeks. Esitasime kirjaliku arupärimise selgituste saamiseks  nii ASile Eraküte kui konkurentsiametile.

Meiega võttis võttis meiega kohe telefoni teel  ühendust ASi Eraküte tegevjuhi asetäitja Priit Tiit. Möödunud nädala esmaspäeval, 4. veebruaril viibis Priit Tiit Jõgeval. Läbirääkimistel oli lisaks hinnapoliitikale arutusel veel mitmed teemad nagu sooja vee andmine kütteperioodide vahepeal, kombijaama rajamine  (toasooja  ja elektri koostootmine), hakkepuidu kasutamine jne.

Linnavalitsuse kohustus on hoolitseda oma elanike eest ning seista selle eest, et Jõgeva linna kaugküttepiirkonnas oleks edaspidigi  tarbijale mõislik toasooja hind.  Usun, et läbirääkimiste tulemusena suudame takistada põhjendamatut hinnatõusu.

Olen veendunud, et meie kodulinna toasooja hind kujuneb siiski mõistlikku printsiipi jälgides, mitte kasumit taga ajades.

Oleme ühise asja eest väljas ning paneme seljad kokku ka Põlva Linnavalitsusega, kus  on samasugune hinnatõus plaanitud.

Lepingust tulenevalt kehtis vajadus hinnavalemi kooskõlastamiseks linnavalitsusega viie aasta jooksul. Praegu kooskõlastatakse hind seadusest tulenevalt konkurentsiametiga.

Peatuksin lühidalt veel möödunud nädalal Vooremaas ilmunud Vello Mäesepa artiklil. Põhjalikumalt vastan sellele leheveergudel lähemal ajal.

Vello Mäesepp oli Jõgeva linnavolikogu esimees ajal, mil otsustati võõrandada AS Jõgeva Soojus aktsiad. Tema sellekohast allkirja kannab linnavolikogu otsus nr 46  5. 11. 2000, mille   peatükk 1 algab sõnadega “Jõgeva Linnavalitsusel asuda ette valmistama ASi Jõgeva Soojus aktsiate võõrandamist 2001. aastal. Sellele otsusele ei olnud volikogu istungil ühtegi vastuhäält.

Jõgeva Linnavalitsusele anti sellega ühemõtteline  ülesanne materjalide ette valmistamiseks.

Jõgeva Linnavolikogu 2001. aasta 24. mai otsusega nr 13 otsustati võõrandada ASi Jõgeva Soojus aktsiad. Ka selle otsuse on allkirjastanud volikogu esimehena Vello Mäesepp ja ka selle päevakorrapunkti arutelul ei tõusnud volinike poolt ühtegi kätt vastuhääletamiseks.

Rahvaliidu avalikule kirjale vastame pärast  AS-lt Eraküte vastuskirja saamist.

Lõpetan tänase loo  Priit Tiidu sõnadega äsjasaabunud vastuskirjast:

“Kujunenud olukord, kus maagaasi hind on hüppeliselt tõusnud, sunnib meid kiiresti leidma lahendust, et viia soojusenergia müügihind madalamale tasemele.

Teavitame Teid esimesel võimalusel meie kavadest soojusenergia hinna madalamale tasemele viimiseks.?

VIKTOR SVJATÕSEV,
Jõgeva linnapea

blog comments powered by Disqus