Toakaaslaste omavaheline arveteklaarimine lõppes surmaga

Eelmisel reedel tekkis Võisiku hooldekodu kinnises osakonnas kahe toakaaslase vahel tüli, kus 19-aastane neiu tungis kallale 45-aastasele naisele ning kannatanu suri järgmisel päeval haiglas vigastustesse. Hooldekodus on sündmuse tõttu algatatud ka sisejuurdlus.

“Kõnealune juhtum leidis aset 22. märtsil kell 13.35 päeval Võisiku Kodu osakonnas, kus viibivad ööpäevaringsel erihooldusteenusel hoolekandeasutusse kohtumäärusega paigutatud isikud. Tegemist on niinimetatud kinnise osakonnaga, kuhu paigutatud isikud on tugevdatud järelevalve all. Juhtumiga seotud kliendid olid mõlemad suunatud teenusele kohtumääruse alusel,” heitis kurva sündmuse asjaoludele valgust Võisiku Kodu haldava ettevõtte AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno.

Lanno selgitas, et juhtum algas kahe seal viibiva inimese  erimeelsusest, mis viis füüsilise kontaktini. Juhtumiga seotud kliendid olid toakaaslased ning nendevaheline konflikt sai alguse nende toas. Osakonna töötaja sekkus sündmusse kohe, kui kuulis toast konfliktile viitavaid hääli. Jõudnud sündmuspaigale, asus töötaja kannatada saanud klienti abistama. 

Kinnises osakonnas oli sel päeval tööl kolm tegevusjuhendajat

Hooldekodu töötaja kutsus kohe samast asutusest abi ning kohale kutsuti ka kiirabi. Vägivallatsenud neiu viidi eraldusruumi rahunema ning kannatanule andsid esmaabi Võisiku Kodu psühhiaatriaõed. Kiirabi viis kannatanu Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus ta järgmisel päeval saadud vigastustesse suri. Kuritöö toimepanija suhtes on algatatud kriminaalmenetlus. Et tegemist on psüühiliselt ebastabiilse isikuga, siis määratakse vajadusel ka vajalik ekspertiis, et teha kindlaks tema süüdivus.

Võisiku Kodu kinnises osakonnas on hetkel nelikümmend hoolealust, osa neist olid juhtumi ajal õues tegevusjuhendaja saatel jalutamas. Osakonnas oli kõnealusel päeval tööl kolm töötajat — kaks tegevusjuhendajat ja osakonna juht-vanemtegevusjuhendaja. Sündmuse ajal viibis osakonna ruumes kaks töötajat, kellest üks oli hoolealustega väljas jalutamas. 

Eraldusruumi paigutamine on pigem äärmuslik meetod

“Kuna kohtumäärusega kohaldatud teenusel viibivad kliendid on keerulised, siis tuleb väiksemaid konflikte aeg-ajalt paratamatult ette. Esimese meetmena püüame klienti rahustada temaga vesteldes ning luues talle turvalise keskkonna. Kui sellest ei piisa, paigutatakse probleemne hoolealune  eraldusruumi. Seda kasutame aga vaid väga tõsiste juhtumite korral viimase võimalusena, kui on tekkinud otsene oht isiku enda või kõrvalviibijate elule. Võisiku Kodus on tulnud möödunud aasta algusest kuni tänaseni kasutada klientide rahustamiseks eraldusruumi kuuel korral. Inimese eraldusruumi paigutamisest teavitatakse viivitamatult politseid ja kiirabi,” täiendas Liina Lanno.

Ta selgitas, et sündmuse taustal on algatatud ka sisejuurdlus, kuid hetkel on uurimine tuvastanud, et töötajad käitusid vastavalt kehtestatud teenuse osutamise reeglitele.

“Kohtumäärusega kohaldatava teenuse osas on nii meie ettevõte kui sotsiaalministeerium juba mõnda aega tegelenud selle teenuse sisulise analüüsiga, et kujundada visioon selle paremaks osutamiseks. Teabepäev teenusega seotud osapooltele, kus osalevad kohtunikud, psühhiaatrid, ministeeriumide esindajad, õiguskantsler, omavalitsuste esindajad, korraldatakse aprilli alguses,” rääkis Lanno ning lisas, et AS Hoolekandeteenused avaldab kaastunnet lahkunu omastele ja teeb omalt poolt kõik, et selliseid juhtumeid tulevikus ette ei tuleks.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus