Tiheda külas valmib veetöötlusjaam

Kasepää vallas Tiheda külas on valmimas veetöötlusjaam, mis tagab edaspidi tarbijate varustamise kvaliteetse joogiveega ning annab külaelanikele lähitulevikus võimaluse liituda ühisveevärgiga.   

Kasepää vallavanema Jüri Vooderi sõnul valmis Tiheda lasteaia juures paiknev veetöötlusjaama hoone detsembris. Jaanuari lõpus või veebruari algul peaks seadmete paigaldamisega lõpule jõutama. “Üheks põhjuseks, mis veepuhastusjaama ehitama ajendas, on meie vee suur rauasisaldus, mis on inimestele pikemat aega muret põhjustanud. Uued seadmed lahendavad ka selle probleemi,” rääkis vallavanem.

“Veetöötlusjaama tootlikkus on 7,2 m3/h,” teatas Kasepää vallavalitsuse ehitusspetsialist Ilari Domaškin. “Veetöötlusjaam võimaldab kohalikel elanikel liituda ühisveevärgiga ja kindlustab kvaliteetse joogivee,” lisas ta.  Domaškin märkis, et veetöötlusjaama ehitamisel on peaettevõtjaks AS Viimsi keevitus, kellega sõlmiti 2013. aasta 1. novembril riigihankemenetluse tulemusena ehitustööde töövõtuleping. 

“Töö sisuks on Tiheda küla veetöötlusjaama ehitamine koos kõigi vajalike materjalide, konstruktsioonide ja paigaldatavate seadmete tarnetega kuni töö täieliku valmimiseni ja kogu töö kohta nõuetekohase täitedokumendi koostamiseni, vastuvõtuakti, kasutusloa või muu seadusest tuleneva dokumendi allkirjastamiseni,” kirjeldas ta.

“Tiheda küla veetöötlusjaama maksumus on ilma käibemaksuta 72 660 eurot. Põhiosa rahast tuleb Eesti-Vene- Läti piiriülese koostöö programmist. Tarviliku omaosaluse katab Kasepää vald,” märkis Jüri Vooder.

“Sama rahvusvahelise programmi vahenditest ehitatakse tänavu suveks veetöötlusjaam ka Raja kultuurimaja juurde ja nüüdisajastatakse selle läheduses paiknevad trassid,” lisas vallavanem.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus