Tervislik toit peab olema koolipäeva üks osa

Koolist saavad õpilased kaasa eluks vajalikud oskused. Ent lisaks eesti keelele, matemaatikale ja keemiale saadakse sealt kaasa ka liikumisharjumused liikumisõpetuse tundide näol. Vähe sellest: koolitoit, mis on mõnedele lastele ainus soe toidukord, peab olema tervislik, mitmekülgne ning toetama harjumuse teket.
Kui siiani said Põltsamaa valla koolide õpilased süüa oma kooli kokkade lõunat, siis nüüd tuleb leppida ühe, suurköögis valminud, toiduga. Ent nagu vanemad ja õpilased kurdavad, pole see kaugeltki see, mida tervisliku toitumise all silmas peetakse. Nõnda koosnevat toidumenüü valdavalt poolfabrikaatidest ning millest lõuna päriselt koosneb, võib vaid aimata. Kui varem oli väiksemate koolide kokkadel pikem nädalamenüü, millega oli võimalik noorte toitumisharjumusi kujundada, siis nüüd on see unustustehõlma vajunud.
Tänane olukord pole ühegi lapsevanema ega ilmselt isegi kooliõpilase ideaalne ettekujutus koolilõunast. Pigem on see valla jaoks kokkuhoiukoht. Ent noorte toidu arvelt ei või ega tohi raha lugeda. Sest muidu pole kasu aastatepikkusest tööst, mida tehakse iga päev selleks, et ülekaaluliste noorte hulk väheneks ning kiirtoidu asemel võetakse värskem ja tervislikum amps. Ülessoojendatud toidu ning koduse ja värske, otse köögis valminud lõuna vahel on väga suur vahe. Selle asemel, et mõnelt vähemkindlustatud õpilaselt ära võtta viimnegi võimalus saada kvaliteetset ja head toitu, võiks vallas mõelda mõne muu kulurea vähendamisele.

blog comments powered by Disqus