Tervishoiukõrgkool avab Jõgeval hooldajate rühma

Tartu tervishoiukõrgkool võtab 29. juunist 9. juulini vastu sisseastumisavaldusi. Teiste hulgas võetakse avaldusi kaheaastasesse hooldajakoolituse rühma, mis asub tegutsema Jõgeval.

Kandideerima oodatakse keskharidusega inimesi, kes juba töötavad hooldajatena haiglas või hooldeasutustes, töötuid ja ka kõiki teisi, kes valdkonna vastu huvi tunnevad. Tegemist on tasemeõppega, kursusel osalejad on Tartu tervishoiukõrgkooli õpilased. See on perspektiivikas elukutse ka selle poolest, et kutseõppekoja OSKA raportite järgi on selles valdkonnas töötajaid puudu.

Õppeaeg hooldustöötaja õppekaval on kaks aastat, maht 120 EKAP-d (Eesti Kutsehariduse Arvestuspunkti). Auditoorne õppetöö toimub nädalaste tsüklitena üks või kaks korda kuus, enamasti Jõgeval. “Igas kuus on üks õppepäev, mis viiakse läbi tervishoiukõrgkooli tänapäevaste võimaluste ja vahenditega ruumides, Tartus,ˮ ütles tervishoiukõrgkooli kutseõppeosakonna juhataja Tiina Uusmaa.

Lõpetamisel on võimalik taotleda Euroopa tööturul tunnustatud hooldaja tase IV kutsetunnistust, mille saamine kompenseeritakse kõrgkooli kaudu.

Töötuna õppima minnes on võimalik küsida töötukassast tasemeõppes õppimiseks toetust.

Hooldustöötaja õppesse kandideerimisel arvestatakse keskkooli või gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete keskmist ning vastuvõtt toimub pingerea alusel. Õpperühm saab olema vähemalt 16liikmeline. Huvi korral saab õppima võtta kuni 22 inimest.

See ei ole esimene tervishoiukõrgkooli õpperühm Jõgeval, varem on siin edukalt koolitatud õdesid.

Väljaspool Tartut on tervishoiukõrgkool õpetanud ka Põlvas, Võrus ja Viljandis. “Nii on mõistlik, kui ühes kandis on mitmeid õppida soovijaid ja koostööpartner olemas. On ratsionaalsem, kui sõidab üks õppejõud, mitte 16 õpilastˮ põhjendas Tiina Uusmaa.

Töötukassa toetusega on võimalik tasemeõppesse õppima asuda nii töötavatel kui töötutel inimestel. Kui soovitakse õppima asuda töötukassa toetusega tuleb enne sisseastumist pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole ja esitada tasemeõppetoetuse saamiseks avaldus, teatas töötukassa meedianõunik. Lähemalt tingimustest www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/kuidas-tasemeoppe-toetust-saada
Kui inimene kantakse kooli nimekirja ja ta pöördub töötukassa poole pärast seda, siis toetust anda kahjuks ei saa.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus