Tervishoiukonverents ?Üksi või koos??

Kas see on ainult tervishoiukõrgkoolide mure või peaksid midagi ette võtma ka tööandjad? Antud teemal diskuteerivad nii Eesti haiglate kui ka erialaliitude esindajad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 195. aastapäevale pühendatud konverentsil ?Üksi või koos??

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpib 1251 õppurit, kellest ligikaudu 40% omandavad õe kutseala. Õdedepõuda kinnitab fakt, et suur osa õenduse üliõpilastest töötavad samaaegselt mitmetes haiglates. Näiteks II kursuse üliõpilastest töötab 36%, III kursusel 65% ning IV kursusel juba 84% üliõpilastest. Hea on see, et üliõpilased saavad nii kinnistada oma teoreetilisi teadmisi, aga samas saab üsna tugevalt häiritud keskendumine õppetööle. Ning kas patsienti ja haiglat ikka alati rahuldab olukord, kus leppida tuleb nn abipersonaliga?

Sellises olukorras pole järgnevatel aastatel nõudmistele vastavat teenuse kvaliteeti lihtsalt enam võimalik kindlustada. Samuti pole võimalik tagada tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust, sest puuduvad vajalikud tervishoiutöötajad.

Tervishoiutöötajate koolitusvajadus ja tervishoiuasutuste personalipoliitika teemal võtavad konverentsil sõna ning diskuteerivad esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, ASist Lääne-Tallinna Keskhaigla, SAst TÜ Kliinikum, Lõuna-Eesti Haigla ASist, SAst Tartu Kiirabi, SAst Viljandi Haigla, Eesti Õdede Liidust ning Eesti Füsioterapeutide Liidust.

Mitmeid küsimusi lahkav konverents toimub 17. novembril kella 9.30 ? 14.00 Tartus Nooruse tn 1 TÜ Tehnoloogiainstituudi auditooriumis. Kõik on oodatud!

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli sünniaastaks on 1811, mil prof. Chr.Fr. Deutschi juhtimisel loodi Tartu Ülikooli sünnitusabikliiniku juurde ämmaemandate kool. Läbi aegade on kool kandnud alljärgnevaid nimesid: Tartu Õdedekool, Vabariiklik Tartu Meditsiiniline Keskkool, Tartu Meditsiinikool. Alates 2002. aastast õpetatakse koolis rakenduskõrghariduse õppekavade alusel. 2005. aastal sai Tartu Meditsiinikool kui institutsioon ja kõik kuus kõrghariduse tasemel õppekava rahvusvahelise tunnustuse ning täisakrediteeringu. Akrediteerimisotsus oli aluseks kooli ümberkorraldamisprotsessile ning alates 29.08.2005 kannab kool nime Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Kõrgkoolis on võimalik õppida seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval: õde, õde-spetsialist, ämmaemand, radioloogiatehnik, tervisekaitse spetsialist, füsioterapeut, bioanalüütik ning kolmel kutsehariduse õppekaval: sotsiaalhooldus, hooldusõde ja lapsehoidja.

Merle Varik, arendusprorektor
Danel Jantra, arendusspetsialist

blog comments powered by Disqus