Tervisekeskusele eraldati reservfondist raha

 

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli kõne all rahaeraldus sihtasutusele Põltsamaa Tervis hoone renoveerimistööde jätkamiseks. Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et linnavolikogule on esitatud ettepanek eraldada Põltsamaa linna 2013. aasta reservfondist projekti “Põltsamaa tervisekeskuse renoveerimine” omafinantseeringu osaliseks katteks 2074,48 eurot. Sisuliselt on tegemist sihtasutusele Põltsamaa Tervis kuuluva hoone renoveerimise kolmanda etapiga, mida rahastatakse regionaalsete investeeringute toetamise programmist. Projekti kogumaksumus on 27 163,15 eurot, millest omafinantseeringu suurus on 4074,48 eurot. Omafinantseeringut on aidanud katta Põltsamaa ja Pajusi vald, kumbki 1000 euroga.

Renoveerimise käigus lammutatakse katlamaja vana kehvas seisus korsten ja asendatakse uue moodulkorstnaga, vahetatakse uksed ja aknad ning  remonditakse abiruumid.

Põltsamaa linnavolikogu nõustus sellises summas Põltsamaa Tervisele reservfondist raha eraldama.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus