Terviseedendajad nõuavad öise alkoholimüügi keelustamist

Eesti traumanõukogu koosolekul osalesid maavalitsuste spetsialistid, pedagoogid, meedikud, politseitöötajad. Staazikas Tartu arst Enno Kross rääkis oma ettekandes, et vigastuste tõttu sureb Eestis 2100 kuni 2300 inimest aastas, kusjuures 60 kuni 70 protsenti vigastustest on tingitud alkoholist. ?2004 aastal oli Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes ravil 2769 haiget, kelle haiglaraviks kulus 50 miljonit krooni, ? märkis doktor Kross. Enno Kross tõi rohkesti näiteid autoavariidest, kallaletungidest, tapmistest ja enesetappudest, milles inimesed raskelt viga said või hukkusid. Mõnigi traagiline sündmus on toimunud Jõgevamaal. ?Eesti kohtuarstlikku ekspertiisi andmetel tapeti Eestis möödunud aastal 93 inimest,324 eestimaalast sooritas enesetapu, ? kõneles Enno Kross. Eesti Tervisedendamise Ühenduse projektijuht Pille Javed märkis, et kiiresti tuleks välja töötada ühine strateegia vigastuste ja suremuse vähendamiseks. ?Vigastuste ja nendest põhjustatud suremuse arvu soodustab liiga demokraatlik alkoholi poliitika. Hea, et mitmed Eesti omavalitsused on juba piiranud oma piirkonnas alkohoolsete jookide müügivõimalusi. Kogemused näitavad, et regioonides , kus on tehtud piiranguid on vigastuste arv vähenenud. Kindlasti peaks kogu Eestis olema keelatud alkohoolsete jookide müük öötundidel. ? Ühenduse Alkoholivaba Eesti Jõgevamaa Organisatsiooni liige , spordimees Toomas Puss märkis murelikult , et hiljuti avati Jõgeva postimajas 24 tundi päevas töötav Napsu pood, kus kaupadest ülekaalus vägijoogid. ?Kas naps on siis esmatarbekaup , ? küsis Toomas Puss. Maavalituste töötajad andsid Voorel ülevaate tegevusest traumade ära hoidmiseks. Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervisedendamise peaspetsialist Eha Anslan rääkis kaheteistkümnendat aastat kestvast projektist ?Kaitse end ja aita teist?, kus kooliõpilased õpivad esmaabi- ja vetelpääste võtteid, orienteerumist metsas eksimise vältimiseks, oskust käituda eriolukordades ja saavad ülevaate liikluskultuurist. Samuti kõneles Eha Anslan profülaktikatööst, mis hõlmab erinevaid põlvkondi alates lastest kuni vanuriteni. JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus