Terviseedendajad nõuavad öise alkoholimüügi keelustamist

Eesti traumanõukogu koosolekul osalesid maavalitsuste spetsialistid, pedagoogid, meedikud ja politseitöötajad. Staazikas Tartu arst Enno Kross teatas oma ettekandes, et vigastuste tõttu sureb Eestis 2100 kuni 2300 inimest aastas, kusjuures 60 kuni 70 protsenti vigastustest on tingitud alkoholist. ?2004. aastal oli Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes ravil 2769 haiget, kelle haiglaraviks kulus 50 miljonit krooni,? märkis doktor Kross. Enno Kross tõi rohkesti näiteid autoavariidest, kallaletungidest, tapmistest ja enesetappudest, milles inimesed raskelt viga said või hukkusid. Mitu traagilist sündmust on toimunud ka Jõgevamaal.

?Eesti kohtuarstlikku ekspertiisi andmetel tapeti Eestis möödunud aastal 93 inimest, 324 eestimaalast sooritas enesetapu,? kõneles Enno Kross.

Eesti Terviseedendamise Ühenduse projektijuht Pille Javed märkis, et kiiresti tuleks välja töötada ühine strateegia vigastuste ja suremuse vähendamiseks. ?Vigastuste ja nendest põhjustatud suremuse suurt arvu soodustab liiga demokraatlik alkoholipoliitika. Hea, et mitmed Eesti omavalitsused on juba piiranud oma haldusalas alkohoolsete jookide müügivõimalusi. Kogemused näitavad, et regioonides, kus on tehtud piiranguid, on vigastuste arv vähenenud. Kindlasti peaks kogu Eestis olema keelatud alkohoolsete jookide müük öötundidel.?

Ühenduse Alkoholivaba Eesti Jõgevamaa Organisatsiooni liige, spordimees Toomas Puss märkis murelikult, et hiljuti avati Jõgeva postimajas 24 tundi päevas töötav Napsu pood, kus kaupadest ülekaalus vägijoogid. ?Kas naps on siis esmatarbekaup,? küsis Toomas Puss.

Maavalitsuste töötajad andsid Voorel ülevaate tegevusest traumade ärahoidmiseks. Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna terviseedenduse peaspetsialist Eha Anslan rääkis kaheteistkümnendat aastat kestvast projektist ?Kaitse end ja aita teist?, kus kooliõpilased õpivad esmaabi- ja vetelpäästevõtteid, orienteerumist metsas, oskust käituda eriolukordades, saavad ülevaate liikluskultuurist. Samuti kõneles Eha Anslan profülaktikatööst, mis hõlmab mitut põlvkonda lastest kuni vanuriteni.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus