Terviseedendajad kogunesid Voorele suvekooli

Kolmapäeval ja neljapäeval toimus Jõgevamaal Voore puhkekeskuses terviseedenduse 25. aastapäevale pühendatud terviseedendajate suvekool. Kohale olid kutsutud maakondade tervisenõukogude liikmed ja koostööpartnerid ning ettekandeid tegid oma ala asjatundjad. Osavõtjaid oli üle kogu Eesti.


Kokkutulnuid oli tervitama tulnud sotsiaalminister Tanel Kiik, kes oma sõnavõtus tõdes, et 25 aastat tegutsemist on tõsiselt pikk iga ja tööd on tehtud palju ning see on kandnud ka vilja. „Tervise valdkond on just see valdkond, kus igaüks meist saab anda oma panuse ja keegi ei tohiks jääda kõrvaltvaatajaks,“ kinnitas minister Kiik.

Käituma peab vastutustundlikult

„On hea, et Eesti inimesed hoidsid üksteist ja abivajajaid ei jäetud üksi. Mitte keegi ei tule ja ei tee meie eest otsuseid ja kõik said aru, et peab ennast kokku võtma ja hakkama saama. Ka edaspidi peame käituma vastutustundlikult ja et nakatumise trend läheb jälle üles, siis on rasked ajad ees, kuid kui mitte lõdvaks lasta, siis saame hakkama.“
Vooremaale antud kommentaaris tahab minister Jõgevamaa inimesi tänada, et käituti vastutustundlikult ja saadi raskes olukorras hästi hakkama. „Riik ja kohalik omavalitsus on valmis seisma vastu väljakutsetele ja toetama sotsiaalsetes, tervise ja ka töötuse küsimustes,“ sõnas minister Kiik. „Kindlasti said ka Jõgevamaa inimesed kindlustunde, et nad pole üksi.“
Päevakava oli liigendatud teemadesse minevik, olevik ja tulevik ning nende teemadega haakusid ka ettekande tegijate sõnavõtud.

Toimusid ka mitmed grupitööd

Ettekande tegi Vilma Tikerpuu, kes rääkis Hiiumaa näitel paikkonnatöö põnevast algusest.
Oleviku teemaga seoses rääkis Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juht dr Margus Punab ühiskonna tervisest ja andis põhjaliku statistilise ülevaate. Aasta tervisesõber 2016 ja endine terviseminister Jevgeni Ossinovski tõdes, et otsused võivad olla küll rasked, aga ka neid tuleb teha. Võrdselt peaks tähelepanu pöörama nii alkoholi kui ka tubaka tarvitamise laastavale mõjule ja selle tõttu tekkivatele probleemidele. Esimese päeva õhtul tänugaalal tunnustati maakondade kauaaegseid tervisenõukogu liikmeid.
Teisel päeval, mis oli pühendatud tulevikule, arutles Elo Paap OÜ-st HeaOle teemal, milline võiks olla meeskonnatöö 25 aasta pärast ja esitles valminud „Terviseedendaja ABC“ juhendit, et kuidas ja kellega teha paikkonnas terviseedendustööd.
Toimusid grupitööd vaatega tulevikku.
Mõlemal päeval koguneti „Elavasse raamatukokku”, mis on Taanist alguse saanud metoodika. Eesmärk on julgustada nii esinejaid kui ka küsijaid avatumalt suhtlema. Nii saab paremini jagada oma isiklikke kogemusi ja saada kohe ka tagasisidet. AS Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach võtab toimunud päevad kokku sõnadega: „Kõigi eesmärk on, et meie ühiskonnas oleks rohkem hea tervisega ja toimetulevaid inimesi.” Selleks on terviseedendajate kohtumised ja kogemuste jagamised väga tähtsad.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus