Terje Rudissaar valiti eelarvekomisjoni tagasi

Kahe nädala eest avaldati umbusaldust Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni aseesimehele Terje Rudissaarele. Umbusaldusavalduses seisis, et Rudissaar eirab käitumisreegleid, segab vahele vallaametnike ettekannetele ja eelarvekomisjoni liikmete küsimustele ning ei järgi komisjoni esimehe kehtestatud sõnaandmise korda.

Neljapäeval toimunud vallavolikogu istungi esimeseks päevakorrapunktiks oli alatise eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Esimehe kohale esitati Peep Põdder, Ahto Vili esitas esimehekandidaadiks Terje Rudissaare. „Terje on üks väheseid volikogu liikmeid, kes on alati selgeks teinud ja ette valmistanud volikogu materjalid. Tal on alati oma seisukoht ning ma arvan, et ta on parim kandidaat.“

Salajasel hääletusel valiti eelarvekomisjoni esimeheks 14 poolthäälega Peep Põdder ja aseesimeheks 9 poolthäälega Terje Rudissaar. Hääletusel osales 23 volikogu liiget.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus