Tehniline komisjon kiitis Mustvee linna teelõigu heaks

Neljapäeva hommikul viibis Mustvees maanteeameti tehniline komisjon, kes koos abivallavanem Enn Kurega hindas Mustvee linna km 37-38,91 rajatud teelõiku. Nagu ütles maanteeameti ida regiooni ehitusosakonna projektijuht Heiko Ojavee, võib tulemusega rahule jääda – paranesid ohutus ja sõidumugavus, lisaväärtusena muutus keskkond linnalikumaks.

Tema sõnul on rekonstrueeritud Tartu tänav Mustvees üheks osaks riigitee 36 Jõgeva-Mustvee km 33,7-38,91 lõigust. „Kogu lõik oli jaotatud kahe töövõtja vahel: ühel linnalõik, teisel maanteelõik. Tartu tänava näol oli laias laastus tegemist klassikalise rekonstrueerimislõiguga, aga linnakeskkonnas. Linnalõik, nagu ikka, on maanteelõigust alati keerukam. Töid raskendavad tavaliselt liiklus ja kitsad olud ning muldkehas peituvad „üllatused”,” ütles Ojavee.

Nüüdki ei kulgenud kõik päris plaani järgi. „Vanast tee muldkehast tuli välja üllatusi, millega esialgu ei teadnud arvestada. Nihutada tuli ehitustöödele ette jäävaid sidekaableid ja veetorustikku, täiendavalt oli vaja remontida kaablikaeve ja lammutada muud ettejäävat. Nendest asjaoludest tingituna ei saanud edasi minna „järjestikuse lindina”, vaid lõik tuli tükkideks hekseldada. Igal pool tehti midagi. Tänada tuleb siinkohal väga mõistvaid liiklejaid ja kohalikke elanikke, kes selle ära kannatasid,”  rääkis Heiko Ojavee.

Sel sügisel saadakse valmis veel ka suve lõpus alustatud Pihkva ja Aia tänava ehk riigitee 13114 Kalma – Mustvee km 4,96-7,15 rekonstrueerimistööd.

TIIT LÄÄNE

blog comments powered by Disqus