Tegusad noored on energeetikasse väga oodatud

Eesti energeetika vajab noori, kes võtavad üle aastakümnetega kogutud kogemused ja oskused, lisavad neile uusi teadmisi ja ideid ning jätkavad põlevkivitööstuse arendamist.

Eesti energiaettevõtetes leiab järgneva kümne aasta jooksul tööd üle 6000 töötaja ehk tänavustele põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate võib julgelt öelda, et nad on energeetikasse väga oodatud. Kooli lõpetamisel targalt tehtud karjäärivalik kindlustab tulevikus stabiilse töökoha ja hea sissetuleku, insenerieriala valides ja Eesti Energiaga liitudes pole noortel vaja tööpuudust karta.
Eesti Energia annab praegu tööd ligi 7000 eestimaalasele, põlevkivitööstusega üldiselt on aga Eestis seotud 14 000 töökohta. Tehnilise haridusega noor on tööturul väga nõutud, energeetika pakub noortele ka palju võimalusi oma unistused ellu viia ning lüüa kaasa Eesti jaoks strateegiliselt tähtsa valdkonna arendamises. Siin saab kõvasti tööd teha, võtta vastu tähtsaid otsuseid, osaleda rahvusvahelises koostöös, loominguline olla ning oma teadmisi ja oskusi proovile panna.
Tänapäevast põlevkivienergeetikat iseloomustab pidev areng ja avar tulevikuvaade, samuti ka rahvusvaheline koostöö ja innovatsioon. Selleks, et põlevkivitööstus saaks ka tulevikus areneda, vajab see aga järelkasvu: tegusaid, tehnilise haridusega särasilmseid noori. Hea insener ei jää kindlasti tööta ning saab Eesti keskmisest sissetulekust tunduvalt suuremat tasu.
Eesti Energia pikaajalised plaanid on seotud nii tehnoloogia arendamisega praegustes üksustes kui ka uute tootmisüksuste rajamise ja rahvusvahelise koostööga. Praeguse inseneripõlvkonna kõrvale vajame pidevalt juurde noori tehnilise haridusega töötajaid.

Seega tasub tänastel koolilõpetajatel tõsiselt kaaluda võimalust minna õppima mõnda tehnilist eriala, näiteks energeetikat, elektrotehnikat, geotehnoloogiat või kütuste tehnoloogiat, mille lõpetajatele pakume töökohti arenevas ja hästitasustatud valdkonnas nii täna kui tulevikus. Lisaks saab Eesti Energiasse tööle asunud noor arvestada sellega, et tööandja väärtustab töötajate edasiõppimist ja toetab erialast täiendõpet.
Selleks, et aidata õpingutele kaasa ja motiveerida noori valitud eriala võimalikult heal tasemel omandama, on Eesti Energia koostöös ülikoolidega käivitanud mitmeid projekte ning igal aastal jagatakse parematele õppuritele ka stipendiume.
Ettevõtlikke ja asjatundlikke noori ootame juba esimese õppeaasta kevadel kandideerima ka suvistele praktikakohtadele, kust saab nii kogemusi kui ka ainest uurimistöödeks. Eesti Energia ootab praktikale erineva tausta ja ettevalmistusega noori, nii kutsekoolidest kui ülikoolidest. Praktikakohti pakume kõikides kontserni tegevusvaldkondades: põlevkivi kaevandamises, elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmises, energia jaotamises ja müügis või hoopis äriarenduse üksustes uudsete äri- ja tehnoloogialahenduste loomisel. Sõltuvalt praktikandi ettevalmistusest ja ülesannetest, maksab Eesti Energia praktikantidele ka tasu.
Tööle kandideerides on endistel praktikantidel teiste seas ka kindel eelis. Eesti Energia töötajatest keskmiselt iga kuues on meil varem praktikal käinud. Mitmed tegusad stipendiaadid ja praktikandid on saanud kooli lõpetades ettepaneku tööle asuda.

VELJO ALEKSANDROV,

Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus